Svensk kunskapsbank ökar kunskap om hjärt-lungsjukdomar

22 augusti 2018

Hösten 2019 beräknas Sveriges nya medicinska kunskapsbank SCAPIS vara klar för studier om hjärt-lungsjukdomar, och forskare i fältet uppmanas att redan nu ta kontakt för inledande diskussion om framtida möjligheter.

Johan Sundström, professor i
epidemiologi.
Foto: Mikael Wallerstedt

SCAPIS är en ny medicinsk kunskapsbank som byggs i syfte att bidra till ökad kunskap om lung- och hjärt-kärlsjukdomar. Sedan 2015 genomgår 30 000 slumpvis utvalda svenskar i åldrarna 50–64 år tekniskt avancerade hälsoundersökningar, och i höst påbörjas sammanställandet av det material verksamheten genererat. SCAPIS bedrivs parallellt vid sex universitet, bland dem Uppsala där Johan Sundström, professor i epidemiologi, och Lars Lind, professor i kardiovaskulär epidemiologi, leder arbetet.
– I november räknar vi med att slutföra samtliga de 5 000 hälsoundersökningar vi gör på Akademiska sjukhuset. Projektet rullar på bra och framför allt har närmare femtio procent av de inbjudna valt att delta, vilket bekräftar en utbredd vilja att bidra till vetenskapen, konstaterar Johan Sundström.

Deltagarna informeras om provresultat

Lars Lind, professor i kardio-
vaskulär epidemiologi.
Foto: Mikael Wallerstedt

Varje enskild undersökning omfattar hjärta, kärl och lungor samt en skiktröntgen av hjärtats kranskärl, en teknologi som underlättar tidig upptäckt av åderförkalkning i hjärtat. Deltagarna informeras om sina provresultat, och vid behov erbjuds rådgivning eller behandling.
– På individnivå har vi diagnostiserat lungcancer, hjärntumörer, typ-2 diabetes och flera andra sjukdomstillstånd som föranlett snabba vårdinsatser. Regionalt ser vi geografiska skillnader i bland annat viktproblematik och rökvanor inom Uppsala kommun, vilket kan påverka strategier kring förebyggande insatser, men SCAPIS byggs framför allt i syfte att bidra till forskning som långsiktigt kan förbättra vårdens förmåga att identifiera individuella riskfaktorer och möjliggöra tidigare upptäckt, berättar Lars Lind.

Stor efterfrågan bland forskare

SCAPIS beräknas klart för vetenskapliga studier hösten 2019, och efterfrågan på materialet väntas bli omfattande. Redan nu uppmanas forskare att kontakta det regionala SCAPIS-kontoret för inledande diskussion om framtida möjligheter.
– Vi vet att många bär på spännande idéer, och möjligheten att kombinera provresultat från 30 000 personer med Sveriges unika patientregister kommer att göra SCAPIS till en oerhört betydelsefull tillgång i sökandet efter svar på varför sjukdomar som stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp och hjärtinfarkt uppstår, varför bara vissa människor drabbas liksom hur vi kan förbättra individers hälsa genom bättre diagnostik, vård och behandling, säger Johan Sundström.

---

Fakta

SCAPIS finansieras av Hjärt-Lungfonden, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vinnova, Vetenskapsrådet samt de sex universitet och universitetssjukhus som i samverkan leder och driver SCAPIS.

Läs mer

SCAPIS

SCAPIS Uppsala

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02