Innovationer i Uppsala får EU-anslag

23 augusti 2018

Ett filter som renar biologiska läkemedel från viruspartiklar, ett superlim som kan användas vid frakturer och ett depotplåster för läkemedel mot kronisk smärta. Dessa tre innovationer, som utvecklats ur forskning vid Uppsala universitet, har fått anslag från den europeiska hälsosatsningen EIT Health.

EIT Health är ett konsortium med cirka 140 partners i 14 EU-länder som stöttar entreprenörskap och utvecklar innovationer inom området hälsa och åldrande. Bland annat finansierar de olika innovationsprojekt.

Stort anslag till innovativt filter 

Ett av de större anslagen har tilldelats Albert Mihranyan, professor i nanoteknologi och funktionella material vid Uppsala universitet, som fått finansiering till projektet “Virus removal filter paper for cost-efficient and safe biologics manufacturing” (”Filterpapper som avlägsnar virus för kostnadseffektiv och säker tillverkning av biologiska läkemedel”). 

Virusfiltrering är ett av det mest utmanande och viktigaste stegen inom tillverkning av biologiska läkemedel. Mihranyans grupp har utvecklar ett pappersfilter som är både kostnadseffektivt och har lovande prestanda.

– Vi vill testa pappersfiltret tillsammans med vår partner under riktiga industriella förhållanden och med riktiga biologiska läkemedel under utveckling, säger Albert Mihranyan.

Projektet drivs i samarbete med läkemedelsföretaget Bayer AG och får cirka 500 000 euro i anslag, inom utlysningen ”Innovation by Idea” som delas ut av EIT Health centralt.

Superlim snabbar på läkning

Två andra Uppsalabaserade projekt får 50 000 euro var inom ”Head start funding programme”, som delas ut av den skandinaviska noden av EIT Health. Av 30 sökanden fick 10 anslag.

Det ena projektet drivs av Philip Procter, adjungerad professor i tillämpad materialvetenskap, i samarbete med företaget GPBio: “A superglue for broken bones: a revolutionary tissue repair product” (”Ett superlim för brutna ben: en revolutionerande vävnadsreparationsprodukt”).

– Vi utvecklar ett superlim för ben som är så starkt att kirurger säkert och framgångsrikt kan limma ihop benfragment och krossade leder hos en patient. Materialet är biokompatibelt och ger omedelbar bärkraft, håller fragmenten på plats och snabbar på läkningen, säger Philip Procter.

Plåster mot smärta

Det andra projektet drivs av Susanne Bredenberg på företaget Emplicure tillsammans med Håkan Engqvist, professor i tillämpad materialvetenskap: “Ceramic based transdermal patch for management of chronic pain” (”Keramiskt depotplåster för behandling av kronisk smärta”). 

– Emplicure utvecklar en ny läkemedelsformulering som försvårar missbruk. Starka opioider mot kronisk smärta, ges genom huden med keramiska material. På så sätt blir behandlingen säkrare för patienterna och deras familjer. Samtidigt minskar det riskerna för folkhälsan, eftersom formuleringen försvårar missbruk till exempel via rökning och oralt intag, säger Susanne Bredenberg.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22