Glädje över beslut om MAX-labs finansiering

8 oktober 2010

Denna veckas besked att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse satsar 400 miljoner kronor till strålrörsuppbyggnad och experimentstationer vid Max-lab i Lund mottas med stor glädje av de många Uppsalaforskare som är verksamma där.

Uppsala Universitet är sedan länge en av de viktigaste aktörerna vid MAX-lab i Lund.  Speciellt när det gäller strålrörsuppbyggnad, konstruktion av experimentstationer och genomförande av nya typer av mätningar har Uppsalaforskarna varit ledande.  Inför utvecklingen av den nya ljuskällan, MAX-IV, har intensiva diskussioner ägt rum, bland annat om de möjligheter för studier av biomolekyler, nanopartiklar och nya material som det nya ljuset ger. Beslutet i veckan genererar nu en febril aktivitet hos Uppsalaforskarna.

-    Den nya ljuskällan kommer att vara världsledande, och ljusets kvalitet öppnar en ny värld. Drömmar om instrument och mätmetoder har växt fram och formats, och nu blir de möjliga att förverkliga, säger Jan-Erik Rubensson, professor i fysik.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslår 400 miljoner kronor till strålrörsuppbyggnad och experimentstationer vid MAX-IV. Dessutom avsätter man 60 miljoner kronor till ett nytt stipendieprogram till unga forskare.

- Nu ska vi utarbeta detaljerade planer, bygga sagolika experimentstationer, göra lysande experiment och nu gäller det att utbilda en ny generation av forskare. Den här utvecklingen ritar om Sveriges vetenskapliga karta, säger Rubensson.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31