Forskning om utrikesfödda kvinnors hälsa belönas

8 oktober 2018

Birgitta Essén, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård.

Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala ger 2018 års pris för framstående tvärvetenskaplig forskning till professor Birgitta Essén.

Birgitta Essén är professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård vid institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset.

Hon får Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsalas pris för framstående tvärvetenskaplig forskning för sin forskning kring utrikesfödda kvinnors hälsa. I prismotiveringen framhålls bland annat att hon inom ett dolt och tabubelagt område kombinerat medicinsk vetenskap med avancerad antropologisk kulturanalys med syftet att värderingskonflikter ska undvikas, invanda rutiner omvärderas, patientnyttan ökas och sjukvården på så sätt förbättras. Genom sin forskning är hon en brobyggare mellan samhällsvetenskap, humaniora och medicin.

Prissumman är 100 000 kronor. Priset överlämnades vid Vetenskapssamhällets högtidssammankomst vid Uppsala universitet den 8 oktober 2018.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22