"Som immunolog är det lätt att vara entusiastisk"

25 oktober 2018

Med ett ben i akademin och det andra i läkemedelsindustrin bygger Sara Mangsbo en plattform för en framtid som forskande serieentreprenör inom immunterapi. – Nobelpriset var ännu en fantastisk nyhet för ett fält som redan rider på en stor framgångsvåg.

Immunterapi vid cancer – att utnyttja och stärka kroppens immunförsvar mot cancerceller – är ett vetenskapligt fält i snabb rörelse framåt. Knappt tio år efter de initiala genombrotten har nya läkemedel markant ökat andelen överlevande patienter med bland annat hudcancer. Även antalet forskare inom området växer närmast exponentiellt, och då de i oktober samlades för Cancer Immunotherapy Conference, fick de dessutom tillfälle att gratulera pionjären James P. Allison i samband med tillkännagivandet av årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Bland konferensdeltagarna på plats i New York var Sara Mangsbo, gruppledare och biträdande lektor i antikroppsläkemedel vid Uppsala universitet.

– Nobelpriset var ännu en fantastisk nyhet för ett fält som redan rider på en stor framgångsvåg. Uppsala universitets immunterapeutiska forskningsmiljö etablerade sig tidigt bland de tongivande aktörerna med Thomas Tötterman och Angelica Loskog som tidiga förgrundsgestalter, och vi arbetar i dag för att utveckla vår plattform ytterligare.

Anslag ger möjligheter till kliniska studier

Sara Mangsbo, biträdande universitetslektor vid
institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Sara Mangsbo återvände till Uppsala universitet våren 2016 då hon erhöll fyra års finansiering av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF). Anslaget gav henne ekonomiskt utrymme att lägga grunden till sitt i dag sju personer starka team, och framför allt att återuppta tidigare försök att skapa nya sätt att framställa och aktivera immunceller som känner igen och kan koncentreras till tumörer.
– SSMF har gett mig den fantastiska möjligheten att få se våra laboratorieresultat testas i kliniska studier. Det är en verklig milstolpe och nya projekt väntar på att tas in i kliniken. Vi upplever även bra utväxling vid Uppsala universitet där jag nyligen tillträdde en tjänst som biträdande lektor och har dessutom beviljats projektstöd vid SciLifeLabs läkemedelsplattform, vilket ger vår unga forskargrupp helt nya muskler, konstaterar Sara Mangsbo.

Värdesätter entreprenörskap

För närvarande delar Sara Mangsbo sin tid mellan Uppsala universitet och Ultimovacs, bolaget som nyligen köpte läkemedelsdelen i företaget Immuneed, vilket Sara Mangsbo i sin tur startade 2014. I dag kvarstår bolaget som nischat serviceföretag som ger industrin möjlighet att undersöka hur potentiella biologiska läkemedel interagerar med bland annat proteiner och celler i mänskligt blod. Verksamheten bygger på utveckling av en metod att hålla blod cirkulerande utanför kroppen, en tjänst som möter stor efterfrågan.
– Min tid i läkemedelsindustrin innan jag återgick till akademin var oerhört värdefull. Jag byggde nya nätverk, ökade min förståelse för företagens förutsättningar och kom framför allt till insikt om hur mycket jag värdesätter entreprenörskap. Åren med Immuneed har bidragit till att jag i dag titulerar mig entreprenör, och med bas i bred forskning hoppas jag skapa grund för ytterligare företag, säger Sara Mangsbo.

Brett forskningsfokus

Forskarteamets hemvist på nätet indikerar just ett brett fokus. Här redogörs för utveckling och validering av både immunterapier och cancervacciner, likaså avancerad forskning kring blåscancer. Gruppens medlemmar representerar en heterogen mix av kompletterande kompetenser, och siktet är föga överraskande ställt långt bortom det egna laboratoriets väggar.
– Vi vill bidra till nya samarbeten över institutions- och fakultetsgränserna, och jag har tillsammans med forskaren och överläkaren Gustav Ullenhag bildat ImmunOnkologi Uppsala Nätverk (IOUN) i syfte att ytterligare stärka banden mellan Uppsalas prekliniska och kliniska verksamheter. Kan vi dessutom utveckla vår samverkan med industrin så ger vi oss själva mycket goda förutsättningar för fortsatt framgång.

Bättre diagnostik krävs

Gruppen har redan väl etablerade nätverk med kontakter i framför allt Nederländerna och Storbritannien. Tillsammans står de – trots centrala framsteg – inför en rad stora utmaningar: Förhoppningarna om att på immunterapeutisk väg göra cancer till en kronisk sjukdom kräver bättre diagnostik som i förväg avgör vilken effekt behandlingen kan ha för den enskilda vårdtagaren. Samtidigt måste fältet våga se bortom det som redan fungerar och skapa terapier för de cancersjukdomar dagens vård inte förmår bota.
– Det kommer att kosta, men vårt fält verkar under allt mer gynnsamma villkor och jag tror att vi redan om fem år har verktygen att avgöra vem som har nytta av immunterapi. Lägg på ytterligare ett decennium så hoppas jag att vi har fler typer av biologiska läkemedel i vården, såsom onkolytiska virusterapier, nya cancervacciner och en etablering av multifunktionella antikroppar. Just nu är det lätt att bli entusiastisk som experimentell klinisk immunolog, och Uppsala utmärker sig allt tydligare som rätt stad att vara det i. Inte minst tack vare investeringar i produktion av biologiska läkemedel, som Testa Center och våra egna satsningar på nya kurser, konstaterar Sara Mangsbo.

---

Mer läsning:

Forskargrupp Sara Mangsbo
Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet firar 50 år
Testa Center

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22