Uppsalaforskning om runor får donation från USA

7 november 2018

Runforskningen vid Uppsala universitet har fått en donation på 15 000 dollar från svensk-amerikanen Myrna G. Smith. En del av gåvan är ett nytt bidrag till den externa finansieringen av en professur i runologi i Uppsala. En annan del är bidrag till professor Henrik Williams runforskning.

Svensk-amerikanen Myrna G. Smith är från Minnesota men har rötter i Skåne. Hon ingår i styrelsen för American Association for Runic Studies, en organisation i USA som bildats för att stödja utbildning och forskning om runor och runstenar i USA och Europa. Myrna Smith har under en lång följd av år verkat för inrättandet av en professur i runologi vid Uppsala universitet och har tidigare gjort ett testamentariskt förordnande om 1 miljon dollar till stöd för detta ändamål.

Myrna G. Smith

– Uppsala universitet är världsledande inom runforskningen, mycket tack vare den framstående runologen professor Henrik Williams och hans kolleger. Som svensk-amerikan vill jag stödja denna runforskning och bidra till runforskningens framtida utveckling, säger Myrna G. Smith.

Myrna G. Smith pensionerades nyligen från en tjänst som "director of faculty research and doctoral dissertation fellowships" vid University of Minnesota.
– Det gav mig en djup insikt om den långsiktiga betydelsen av grundforskning, berättar hon.

Henrik Williams är runolog och professor i nordiska språk vid Uppsala universitet. Hans forskning är en kombination av den etablerade forskningstraditionen och modern språkvetenskap. Förutom att tolka runskriften vill han också föra in en social dimension i förståelsen av inskrifterna. Hur levde och tänkte människor för tusen år sedan?
– Vi försöker utvinna budskapet ur till synes fattiga runtexter. Runorna fascinerar och lockar till försök att förstå den tidens människor och samhälle – och kan kanske även ge oss perspektiv på vår egen tid, säger Henrik Williams.

Henrik Williams, professor i nordiska språk vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Intresset för runor och runforskning är stort i USA. Många svensk-amerikaner är nyfikna på sin historia. Det finns nära 7 000 runstenar och andra runinskrifter i världen och i USA finns ett hundratal runobjekt. Ingen av runstenarna i USA är vikingatida utan har ristats senare, sedan intresset för runor vaknade på 1800-talet. Gamla och nya runfynd väntar på tolkningar som kan ge mer kunskap om vår gemensamma historia.

Om The American Association for Runic Studies (AARS)
The American Association for Runic Studies (AARS) bildades 2006 i Minnesota för att stödja utbildning och forskning om runor i Europa och Nordamerika. Ordförande är Loraine Jensen, alumn vid University of Minnesota. Grunden till AARS är det stora intresset för runor och ett av målen är att finansiera en professur i runologi vid Uppsala universitet. AARS har ordnat flera föreläsningsturnéer i USA för att sprida kunskap om runor men också ett par studieresor till framförallt Uppland i Sverige för att på plats och ställe ska kunna se runstenar och ta del av runforskningen.

Läs mer:
Uppsala runforum

Runbloggen

Forskarprofilen Henrik Williams

Nyhetsartikel 2016-12-05: Han sprider kunskap om runor i USA

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02