Keri Facer ny gästprofessor på Zennströms klimatprofessur

22 november 2018

Klimatforskaren Keri Facer från University of Bristol blir Uppsala universitets tredje gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap. Hon kommer att fortsätta det strategiska utvecklingsarbetet inom detta område vid universitetet. Den 27 november deltar hon i ett panelsamtal med sina båda företrädare.

– Keri Facers forskning är verkligt tvärvetenskaplig och vår förhoppning är att hon kommer att bidra till det goda samtalet inom universitetet på området klimatforskning. Hennes båda företrädare har haft olika fokus. Där Doreen Stabinsky hade ett tydligt fokus på studentmedverkan har Kevin Anderson haft en betydligt mer utåtriktad roll. Keri har uttryckt en önskan om att studera hur forskare kan arbeta tillsammans inom detta viktiga område, vilket ger ytterligare en aspekt på klimatprofessuren, säger professor Marika Edoff ordförande i rekryteringsgruppen för professuren.

Porträtt på professor Keri Facer.
Foto: University of Bristol

Keri Facer är professor i utbildningens och samhällets framtid vid University of Bristol. Hon forskar kring relationen mellan formella utbildningsinstitutioner och det omgivande samhället, med särskilt fokus på kunskap som kan behövas för att adressera samtida miljömässiga, ekonomiska, social och teknologiska förändringar. Hon leder sedan 2013 ett forskningsprogram vid Research Council UK, som genom konst och humaniora skapar nya relationer mellan samhälle och universitet, i syfte att hitta nya former av kunskapsproduktion kring aktuella samhällsutmaningar.

Keri Facer ser fram emot att möta nya kollegor och studenter i Uppsala och att etablera nya samarbeten både inom och utanför akademin.

– Detta är en fantastisk möjlighet för mig att arbeta över hela universitetet kring hur universitet kan bygga partnerskap med lokala, nationella och internationella aktörer för att utveckla kunskap och utbilda studenter så att vi klarar den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändring. Det är en ära att få ta denna roll och jag ser fram emot att få kontakt med organisationer och individer som vill samverka med universitetet inom detta område, säger hon.

I samband med att Keri Facer tillträder som gästprofessor hålls ett panelsamtal med Keri Facer och hennes två företrädare Doreen Stabinsky och Kevin Anderson. Detta äger rum den 27 november, kl. 18 i Hambergsalen, Geocentrum, Villavägen 16, Uppsala

Den tioåriga gästprofessuren, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet.

 

Läs mer

Keri Facer: ”Utmaningen är att lära oss leva annorlunda”

Keri Facers blogg med projekt, publikationer och föreläsningar (engelska)

Forskningsprogram vid Research Council UK

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02