”Utmaningen är att lära oss leva annorlunda”

27 november 2018

Hallå där, Keri Facer från University of Bristol. Du blir Uppsala universitets tredje gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap. Vad handlar din forskning om?

– Jag forskar om relationen mellan formella utbildningsinstitutioner och det omgivande samhället, med särskilt fokus på kunskap som kan behövas för att hantera samtida miljömässiga, ekonomiska, sociala och teknologiska förändringar.

Hur har du jobbat med klimatrelaterade frågor?
– För mig är klimatförändring lika mycket en pedagogisk, social och kulturell fråga som en teknisk och vetenskaplig fråga. Vår utmaning i dag är att lära oss att leva annorlunda, i och med klimatförändringarna, för att mildra deras värsta effekter och försöka skapa nya möjligheter. Under de senaste fem åren har jag jobbat med ett internationellt nätverk för att utveckla området ”Anticipation Studies”, som fokuserar på hur framtida idéer påverkar vårt agerande i dag.
– Något som är centralt i klimatfrågan är vår oförmåga att som individer och samhälle tänka intelligent på framtiden. Att förstå den processen bättre, särskilt i förhållande till klimatförändringarna, är det område jag har jobbat med i olika roller.

Hur blev du intresserad av professuren i klimatledarskap?
– Jag har känt till Cemus och deras innovativa sätt att jobba i flera år. Den här typen av studiemiljö är så sällsynt, och resulterar i en kultur som underlättar tvärvetenskapligt tänkande som vi är i så brådskande behov av, inte bara för att tackla klimatförändringarna utan för en rad andra frågor.
– Jag är också medveten om det viktiga arbete de gör relaterat till klimatledarskap och tyckte att det skulle vara en spännande miljö att verka i.
 
Vad vill du åstadkomma under din tid i Uppsala?
– Jag vill arbeta med kollegor vid universitetet och i det civila samhället för att reflektera kring universitetets roll i förhållande till klimatförändringarna och skapa utrymme för att gemensamt utforska hur forskning och undervisning kan bidra till att ta itu med dessa frågor.

---

Fakta


Zennströms gästprofessur i klimatledarskap
Den tioåriga gästprofessuren, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet. Keri Facer är den tredje professorn på posten, efter Doreen Stabinsky och Kevin Anderson.

Läs mer

Keri Facer ny gästprofessor på Zennströms klimatprofessur

Cemus – the The Centre for Environment and Development Studies (English)

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02