Mänskliga rättigheter firas av forskare

6 december 2018

Den 10 december 1948 antogs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen fyller alltså 70 år, vilket firas i Humanistiska teatern, med föredrag och diskussioner. – Det är ett sätt att synliggöra mänskliga rättigheter och ett utmärkt tillfälle att kicka igång vårt nya forskningsnätverk, berättar Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt.

Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt.
Foto: Mikael Wallerstedt

Initiativet till firandet togs av Anna-Sara Lind, Rebecca Thorburn Stern, docent i folkrätt, och Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt, vid juridiska fakulteten.

– Vi är alla tre forskare som arbetar med mänskliga rättigheter i såväl undervisning som forskning. Vi är jurister och menar att vi har ett stort ansvar att förmedla att juridiken är ett starkt redskap i förverkligandet av mänskliga rättigheter och att rättsstatens betydelse i detta aldrig varit större än idag.

Firandet äger rum i Humanistiska teatern och arrangeras tillsammans med Martha Middlemiss Lé Mon, föreståndare vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), juridiska institutionen, teologiska institutionen och Uppsala kommun.

– Centret är mångvetenskapligt och flera av dess större forskningsprogram arbetar med brännande frågor som kopplas till mänskliga rättigheter, migration och samtida utmaningar för välfärdsstaten och människan. Forskarna som deltar representerar olika discipliner – vi är så glada att statsvetare, historiker, religionsvetare, jurister och etiker är med, säger Anna-Sara Lind.

Start för nytt forskningsnätverk

Firandet den 10 december vänder sig till studenter och forskare vid universitetet men också till allmänheten. Programmet avslutas med att Michel Östlunds tillfälliga konstverk "Rätten till liv" invigs i Odinslund, en visning som anordnas av kommunen.

Det är samtidigt startskott för ett nytt nätverk, Uppsala University Human Rights Research Network, som är öppet för forskare inom olika områden.

– Jag ser vårt firande som ett utmärkt tillfälle att kicka igång nätverket och bjuda in kollegor att delta. Tanken med nätverket är att åskådliggöra och nyttiggöra den omfattande forskning och undervisning som bedrivs vid vårt universitet med relevans för mänskliga rättigheter. Vi hoppas på nya möten mellan forskare, nya forskningsprojekt och att detta kan komma samhället till nytta, säger Anna-Sara Lind.

---

Läs mer:

Forska för en bättre värld (debattartikel om mänskliga rättigheter i UNT 10 december)

Exploring human rights – challenges for society, law and democracy 70-årsdagen av Förklaringen om mänskliga rättigheter firas. 

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

Exploring Citizenship. Forskningsprojekt vid filosofiska institutionen. Läs också artikeln: Är medborgarskap nödvändigt för att vara del i en demokrati?

Flyktingkrisen 2015 i fokus för stort europeiskt forskningsprojekt

Martin H:son Holmdahls pris för mänskliga fri- och rättigheter instiftades av universitetet 2003. Läs också artikeln: Ola Larsmo får Martin H:son Holmdahl-priset

Utställning på Fredens hus: Textila berättelser om politiskt våld och motstånd

Människorättskliniken som drivs vid juridiska institutionen för studenter vid juristprogrammet.

Masterprogram i mänskliga rättigheter som drivs av teologiska institutionen.

Masterstudent får Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018 för sin uppsats om mänskliga rättigheter i Vietnam.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02