Göran Widmalm får Ulla och Stig Holmquists pris

6 december 2018

Göran Widmalm, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2018.

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är cirka två miljoner kronor.

Motivering:

Göran Widmalm, professor i organisk kemi, tilldelas priset för sina betydelsefulla insatser inom kolhydratområdet. Han har bedrivit forskning kring NMR-spektroskopisk analys av komplexa kolhydrater och har utvecklat nya syntesmetoder för framställning av oligosackarider och glykokonjugat.

Priset delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion den 25 januari 2019.

---

Läs mer om Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02