Solbränsleforskningen finalist i kampen om stor forskningssatsning från EU

4 februari 2019

Forskningen om solbränslen (förnybara bränslen från solenergi) har chans att få del av en jättesatsning från EU. Uppsala universitet är den svenska parten i projektet SUNRISE som nu har fått ett år på sig att visa att det finns bra förutsättningar att hitta samarbetsformer som kan leda till stora framsteg.

Tre frågor till Leif Hammarström, professor i kemi, som leder det svenska arbetet:

Projektet har fått en miljon euro för support- and coordination action under ett år. Vad betyder det?

– Man kan säga att det handlar om en avancerad ansökningsperiod. Målet är att vi i det europeiska samarbetet ska få finansiering för ett så kallat storskaligt forskningsinitiativ. För att få detta har vi nu ett år på oss att utreda och visa vad det är som behöver göras, vilka partners, företag och organisationer kan vara med och bidra, vilken lagstiftning det finns att ta hänsyn till och vilken styrmodell som skulle fungera bäst för projektet. Skulle vi få det större anslaget skulle det innebära mycket samverkan mellan universitetet, företag och samhälle.

Vilken nytta kan vi ha av solbränslen?

– Om vi kan fånga in solenergi och lagra den i form av ett bränsle, ett solbränsle, kan vi tillfredsställa en stor del av mänsklighetens energibehov. Ofta blandar man ihop begreppen el och energi i diskussionerna om hållbarhet. Förnybar el med solceller har gjort stora framsteg, men med bränslen är det längre kvar. Det är lättare att lagra energi i bränslen än i ett batteri. Många länder har mycket sol och skulle kunna bli energioberoende genom en kombination av solel och solbränslen.

Vilka är de stora utmaningarna inom solbränsleforskningen?

– I labbet kan vi redan nu omvandla solenergi och vatten till bränsle med hög verkningsgrad. Men det är svårt att få till hög verkningsgrad och hållbara bränslen i en större skala. Det är också en utmaning att se till att processerna inte kräver material och ämnen som är ovanliga och kan ta slut.

Projektet SUNRISE ”tävlar” nu mot ett annat föreslaget projekt inom kategorin energi, miljö och klimatförändringar om att bli ett storskaligt forskningsinitiativ som finansieras i nästa europeiska ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Uppsala universitet är ett av sju universitet i samarbetet, som koordineras från Universiteit Leiden i Nederländerna. Totalt ingår 20 partners från 13 europeiska länder.

Vid Uppsala universitet pågår forskning om både naturlig och konstgjord fotosyntes.

Läs mer om:

Artificiell fotosyntes och solbränsle 
Biofysikalisk och bio-oorganisk kemi

Pressmeddelande om SUNRISE-projektet

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02