Uppsalaforskare prisas för nyttiggörande

5 april 2019

Priistagaren Maria Strømme

Årets Nyttiggörandepris, som delas ut av Stiftelsen för strategisk forskning går till professorerna Maria Strømme och Håkan Engqvist, Uppsala universitet, och professor Carlota Canalias, KTH. De prisas för sina insatser som bygger på nyttiggörande av forskning som finansierats av stiftelsen.

Första priset, 100 000 kr i personligt stipendium,  går till Maria Strømme för projektet ”Lättvikts polymerkompositer för hållbara batterier”. Andrapriset, 75 000 kr i personligt stipendium går vardera till Håkan Engqvist för ”Syntes och processing av aktiva kalciumfosfatcetement” och till Carlota Canalias för projektet ”Skräddarsydda fotoner”.

- Det är väldigt roligt att man uppmärksammar insatser kring nyttiggörande av forskning. Vi står inför många globala utmaningar och för att lösa dessa behöver nya lösningar kring miljövänlig materialteknologi implementeras storskaligt. För att det skall kunna ske måste vi forskare göra vad vi kan för att våra forskningsresultat skall kunna industrialiseras och komma allmänheten till godo. Detta är en huvuddrivkraft för mig i mitt arbete som forskare vid Uppsala universitet,säger Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Hennes arbete kring nyttiggörande av projektresultatenhar har lett till att Billerud Korsnäs nu påbörjat en  industrialisering av pappersbaserade batterier. De första produkterna som ska utvecklas utifrån hennes  forskningsresultat är enheter som kan driva internet för förpackningar, konsumentprodukter, bärbara verktyg, reservkraft för datalagring, ersättning av blybatterier och högeffektstillämpningar för transport, byggnader och infrastruktur. Den första industriella prototypen av en trådlös temperatursensor drivet av batterierna presenterades vid ”Challenge 2018-The summit for a sustainable Future” i New York City.

Håkan Engqvist skapar i sitt projekt en produktportfölj baserad på ett nytt koncept för benhäftande material, så kallat adhesivtcement, för vävnad. Den första användningen kommer att vara avancerade frakturer i handleden eller armbågen, som kan vara kirurgiskt mycket svåra att stabilisera. Ett starkt benhäftande material skulle i grunden förändra den operationsmetod som används på sjukhus idag.  Nästa steg inom utvecklingen av tekniken innefattar preklinisk utvärdering och via investeringar skapande av ett kommersiellt team och att hitta en industriell partner för den första kliniska applikationen.

Det är andra gången priset delas ut. Syftet med priset är att bidra till att viktiga forskningsresultat når ut och omsätts till nytta för samhället, som i vården eller näringslivet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22