Yaffa Epstein skriver om naturens rättigheter i Science

23 april 2019

Yaffa Epstein, doktor i miljörätt vid juridiska fakulteten i Uppsala, skriver tillsammans med Guillaume Chapron (Sveriges lantbruksuniversitet) och José Vicente López-Bao (Oviedo universitet) i tidskriften Science att erkännandet av naturens juridiska rättigheter kan vara en hjälp för att åtgärda miljöförstöring.

En av de största överraskningarna på det juridiska området de senaste tio åren har varit erkännandet av att naturen har rättigheter. På bara några år har tanken att tillerkänna naturen rättigheter, eller att räkna naturen som en juridisk person, gått från att vara helt absurd till en verklighet i allt fler rättssystem. Dessa nya rättigheter har lett till vissa rättsliga segrar inom naturskydd, men har än så länge inte haft någon märkbar effekt. Det återstår ännu att se om dessa nya lagar och domstolsbeslut är början på ett paradigmskifte inom globala rättigheter, eller bara tomma ord som snart faller i glömska.

I deras artikel argumenterar Yaffa Epstein, doktor i miljörätt, samt ekologerna Guillaume Chapron och José Vicente López-Bao för att dessa lagar och nya juridiska tankegångar behöver bättre förankring i dels juridisk teori, dels ekologi för att få genomslag. De lägger fram filosofiska argument för naturens moraliska rättigheter och kopplar dessa till juridiska rättigheter för naturen. De identifierar sedan ett flertal frågor för hur dessa naturens rättigheter ska omsättas i praktiken – och argumenterar för att oavsett hur dessa frågor angrips i olika rättssystem är effektiva lagar för naturens rättigheter i stor utsträckning avhängiga av systemens förmåga att integrera ekologisk kunskap.

Läs hela artikeln

Mer om Yaffa Epstein

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02