Beijerstiftelsen finansierar ny professur i artificiell intelligens

2 maj 2019

Avtalet om finansiering undertecknades den 2 maj. Fr. v. Anders Malmberg, Johan Tysk, Eva Åkesson, stiftelsens ordförande Anders Wall, Johan Wall samt Anders Hallberg.

Uppsala universitet inrättar en professur inom artificiell intelligens, AI, finansierad av Kjell och Märta Beijers stiftelse med 15 miljoner kronor under fem års tid. Professurens inriktning är AI som forskningsverktyg.

I samband med byggandet av det nya Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet sker en satsning på IT-verksamheten inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Användning av AI och stora datamängder ökar ständigt och kommer att starkt påverka morgondagens samhälle. Stora satsningar inom området görs såväl nationellt som internationellt.

– AI har gjort det möjligt att utifrån enorma mängder data på maskinell väg fatta intelligenta beslut, till exempel i självkörande bilar eller för att tolka provresultat inom vården. Även inom forskningen i naturvetenskap och teknik finns det stora behov, säger professor Johan Tysk, vicerektor vid Uppsala universitet.

Stöd till forskningen

Professuren ska fungera som ett stöd till annan vetenskaplig verksamhet, främst inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskare inom de klassiska vetenskaperna, som fysik, kemi, biologi och geovetenskap, ska under professuren erbjudas möjlighet att utveckla sina forskningsområden med hjälp av AI. Till exempel kan modellerings- och simuleringsmetoder bidra till ökad forskningskvalitet.

– Fokus för professuren är AI som forskningsverktyg. Vår tanke är att vi om vi uppmuntrar användningen av AI som forskningsverktyg kommer det också in i undervisningen. Det blir en allmän kompetenshöjning inom AI-området som våra studenter kommer att ha med sig när de går ut i yrkeslivet, säger Johan Tysk.

– Vi är mycket tacksamma och glada för Beijerstiftelsens donation. Den innebär en kraftfull satsning på artificiell intelligens som ett verktyg för forskning inom naturvetenskap och teknik. Den tvärvetenskapliga miljön vid Ångströmlaboratoriet och fakulteten i stort kommer på detta sätt ytterligare förstärkas.

Samarbete med Beijerstiftelsen

Beijerstiftelsen har sedan 1990 donerat cirka 150 miljoner kronor till Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet omfattande gen- och neuroforskning, läkemedelsforskning och husdjursforskning. De tre områdena samverkar under det gemensamma namnet Beijerlaboratorierna i Uppsala.

– Vårt nära och mångåriga samarbete med Uppsala universitet har bland annat resulterat i Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning som är ett av de främsta i världen. Nu vill vi utöka samarbetet genom stöd inom ett nytt spännande vetenskapligt område, säger Anders Wall, styrelseordförande för Kjell och Märta Beijers stiftelse.

Professuren benämns ”Beijerprofessuren i artificiell intelligens”, på engelska ”Beijer Professorship in Artificial Intelligence”, med placering vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Tillsättning av professuren sker genom universitetets normala förfarande och målet är att få igång verksamheten under år 2020.

---

Läs mer

Artificiell intelligens i människans tjänst

Neurala nätverk ger ny bild av hjärnsjukdomar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02