Besvärlig grönalg blir miljövänligt batteri

2 augusti 2010

De oönskade blomningarna av grönalgen Cladophora längs Östersjön, och i andra delar av världen, är inte bara av ondo. En forskargrupp vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala har upptäckt att den väldigt speciella nanostrukturen som cellulosan i dessa alger har, fungerar utmärkt som bas i miljövänliga batterier.

- Detta öppnar nya möjligheter för storskalig produktion av miljövänliga, kostnadseffektiva och lätta energilagringssystem, säger Maria Strømme, professor i nanoteknologi.

- Cellulosan från algen har en speciell struktur med en mycket stor yta. Genom att belägga den med ett tunt lager av en ledande polymer har vi lyckats göra ett batteri som knappt väger någonting, samtidigt som det har världsrekord i laddningskapacitet och uppladdningstid för polymer-cellulosabaserade batterier, säger Gustav Nyström, doktorand i nanoteknologi.

Under senare år har utvecklingen av nya cellulosabaserade polymerer för batteritillämpningar varit omfattande, men laddningsegenskaperna har inte varit tillräckligt bra. Men ingen har tidigare använt cellulosa från alger. Forskaren Albert Mihranyan och professor Maria Strømme vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material på Ångströmlaboratoriet har under flera år arbetat med cellulosa från Cladophoraalgen i farmaceutiska tillämpningar. Den unika cellulosan, vars nanostruktur skiljer sig helt från landväxters, har till exempel visat sig fungera bra som förtjockningsmedel i läkemedel och konsistensgivare i livsmedel. Just den stora ytstrukturen väckte tanken att även titta på energilagrande egenskaper.

- Vi har länge tänkt att det vore bra om det gick att ta hand om materialet i algblomningarna och använda det till något bra - och det har visat sig gå vägen. Batteristudierna har varit speciella och verkligt tvärvetenskapliga och initierades genom ett samarbete med kemisten Leif Nyholm. Både cellulosafarmaceuter, batterikemister och nanoteknologer har behövts för att utveckla det nya batterimaterialet, berättar Maria Strømme.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22