CEMFOR deltar vid repatriering i Lycksele

7 augusti 2019

På Urfolkens dag den 9 augusti sker en repatriering och begravning av samer på Gammplatsen i Lycksele. Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet, deltar i ceremonin och hedrar offren och dess anhöriga.

Det var i samband med en arkeologisk utgrävning sommaren 1950–51 som kropparna skickades till Historiska museet i Stockholm för undersökning. 2013 fick Västerbottens museum i Umeå tillbaka materialet från Statens Historiska Museer. Sedan dess har en process för att återbörda kropparna pågått.

Den 9 augusti återbördas kropparna från ett 25-tal människor till sin ursprungliga viloplats. Denna blir den största repatrieringen i Sveriges historia och den uppmärksammas med en högtidlig ceremoni i Lycksele.

CEMFOR uppmärksammar repatrieringen på plats.

– Det är viktigt att uppmärksamma att Sverige har ett kolonialt förflutet i sitt eget territorium. Antisamisk rasism lever dock kvar idag och det är därför repatrieringen och begravningen av offrens kroppar blir en viktig milstolpe i Sveriges koloniala historia, säger Irene Molina, professor och vetenskaplig ledare vid CEMFOR.

– Antisamisk rasism är ett prioriterad område i CEMFOR:s forskningsagenda och det är viktigt för oss att finnas på plats och att på detta sätt hedra urfolken just denna dag, säger Irene Molina.

Mer information om försoningsceremonin på Lycksele kommuns webbplats.

Mer om CEMFOR – Vad är rasismforskning?

Mer om projektet Dálkke: Urfolksperspektiv på klimat vid CEMFOR

Jeannette Escanilla

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22