Nytt EU-projekt kombinerar rättsvetenskaplig forskning och vidareutbildning för jurister

19 september 2019

Train to Enforce är ett kombinerat forsknings- och utbildningsprojekt med syfte att underlätta den fria rörligheten inom EU för domar angående främst betalning.

Uppsala universitet medverkar som partner tillsammans med sju andra europeiska universitet i detta EU-finansierade projekt som formellt inleds den 1 oktober och bedrivs under två och ett halvt år.

- En dom som inte kan verkställas är en dyr och dålig dom, säger Marie Linton, docent i internationell privat- och processrätt vid Juridiska fakulteten.

Tillsammans med Eric Bylander, som är professor i processrätt på samma fakultet, representerar hon Uppsala universitet i projektet, som involverar forskare från hela Europa och leds från Juridiska fakulteten vid Universitetet i Maribor, Slovenien.

Genom EU har flera rättsliga möjligheter att få en dom från ett EU-land verkställd i andra EU-länder tillkommit men möjligheterna används inte så effektivt och enhetligt som det är tänkt.

- Precis som en dom stannar på papperet om den inte verkställs, stannar en förordning på papperet om den inte tillämpas, säger Eric Bylander.

Genom en ovanlig kombination av rättsvetenskaplig forskning och vidareutbildning av jurister är projektet Train to Enforce tänkt att öka kunskaperna om de EU-rättsliga möjligheterna till verkställighet och att öka det ömsesidiga förtroendet mellan personer verksamma inom EU:s olika nationella rättssystem.

Projektet bedrivs av rättsvetare i samverkan med praktiskt verksamma jurister i olika EU-länder. I Sverige har bland andra Advokatsamfundet uttryckt sitt stöd för projektets genomförande.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01