Storskalig studie om behandling av typ 2-diabetes

23 september 2019

I höst startar en stor diabetesstudie i Sverige, som samordnas av Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. I studien ska totalt 4 300 patienter följas under fyra år vid kliniker och vårdcentraler runt om i landet för att kunna jämföra två läkemedel mot typ 2-diabetes.

– Det här är Sveriges största behandlingsstudie inom diabetes någonsin, med 4 300 patienter som ska följas upp till 4 års tid. Studien handlar om hur man bäst behandlar typ 2-diabetes och vi kommer att jämföra det läkemedel som traditionellt används med ett nytt, modernt diabetesläkemedel, säger Jan Eriksson.

Han är överläkare och professor i klinisk diabetesforskning vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, och ansvarig forskare för studien.

Vid behandling av typ 2-diabetes börjar i stort sett alla med läkemedlet metformin, som härmar insulinets effekter på ämnesomsättningen. När det inte längre räcker för att hålla en bra blodsockernivå trappas medicineringen upp med andra läkemedel.

Två läkemedel jämförs

De sista fyra åren har det kommit intressanta forskningsresultat med nyare diabetesläkemedel, så kallade SGLT2-hämmare, som ökar sockerutsöndringen i urinen.

– Resultaten visar att patienter som har komplikationer, särskilt i hjärtat och njurarna, har nytta av dessa moderna läkemedel. De tycks förebygga hjärtsvikt, njursvikt och förtidig död. Det har lett till ett intresse för att undersöka om det här läkemedlet kan vara intressant för en bredare grupp. Det finns idag inga jämförande långtidsstudier som belyser skillnader mellan traditionell och mer modern läkemedelsbehandling, säger Jan Eriksson.

Data samlas i nationella register

I studien kommer deltagarna att lottas så att hälften får det traditionella (metformin) och hälften det moderna läkemedlet (dapagliflozin). Deltagarna kommer att följas i fyra års tid och via register samlar man in alla data om komplikationer och dödsfall.

– Deltagarna kommer att kunna hämta ut medicinen kostnadsfritt på apotek och sedan följs de av sin vårdcentral. Alla data samlas i Nationella diabetesregistret och där kan vi sedan hämta ut resultat och utfall av studien. Vi använder också Socialstyrelsens hälso- och sjukvårds-register så att vi får en heltäckande bild.

I början av september började de första patienterna sin behandling inom projektet i Uppsala och ett tiotal av totalt 30 center i landet kommer att dra igång inom cirka en månad.

Söker deltagare till studien

Inom forskningsprojektet söker man nu deltagare till studien. För att delta ska man ha fått diabetesdiagnosen för högst fyra år sedan. Man får inte ha insulinbehandling eller etablerad hjärtkärlsjukdom.

– Alla vårdcentraler i Sverige kan ha patienter som är med i studien. Det bör inte vara något problem att hitta deltagare, eftersom studien tar emot cirka en procent av alla med känd typ 2-diabetes. I Sverige rör det sig om totalt cirka 450 000, säger Jan Eriksson.

Forskarna räknar med att kunna meddela resultatet av studien i slutet av 2023.

– Om studien tydligt visar att SGLT2-hämmare är bättre på att förebygga komplikationer i framförallt hjärta, njurar och ögon eller förtida död än nuvarande standardläkemedel, så kan det sannolikt innebära ett paradigmskifte, det vill säga en förändring av hur denna stora patientgrupp behandlas, säger Jan Eriksson. Men om utfallet blir att ingen fördel ses, så är detta ett välbehövligt stöd för nuvarande behandlingspraxis.

 

Fakta

  • SMARTEST-studien, som diabetesstudien kallas, finansieras i huvudsak av Vetenskapsrådet. Uppföljningen sker via det nationella kvalitetsregistret för diabetesvård, NDR, samt via Socialstyrelsens olika hälso- och sjukvårdsregister.
  • Mer information för patienter och andra intresserade: Carola Almström 018-611 43 72, Sofia Löfving 018- 611 35 71, Anna Åhlander 018-611 86 37 eller via e-post: smartest@medsci.uu.se

 

Läs mer

SMARTEST – En nationell studie gällande läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Forskningen i klinisk diabetologi och metabolism
 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02