Teknisk plattform i europeisk satsning på precisionsmedicin

2 oktober 2019

SNP&SEQ Technology Platform vid SciLifeLab Genomics erhåller EU-anslag för att som partner i det paneuropeiska projektet EATRIS-Plus främja precisionsmedicin i Europa.

SNP & SEQ Technology Platform – en del av National Genomics Infrastructure (NGI) som ingår i SciLifeLab – erhåller EU-finansiering för att som en av 19 partners i EATRIS-Plus främja precisionsmedicin i Europa. EATRIS-Plus är ett av EU-kommissionen nyligen instiftat projekt inom genomik-teknologi, som utvecklar och förmedlar vetenskapliga verktyg i syfte att stödja precisionsmedicin inom EATRIS-ERIC, den europeiska infrastrukturen för translationell medicin.

– Vi kommer att medverka till EATRIS-Plus genom att erbjuda sekvenseringstjänster för  hela genom inom epigenetiken. Att vår plattform nu inbjuds som partner i EATRIS-Plus är ett resultat av våra tidigare insatser i ett internationellt samarbete som tillhandahåller bästa praxis för analysprotokoll och kvalitetsparametrar för nästa generationens sekvenseringsdata, säger Dr Jessica Nordlund, chef för SNP & SEQ Technology Platform.

SNP & SEQ Technology Platform kommer utöver experimentella tjänster att erbjuda riktlinjer för bästa praxisprotokoll, referensmaterial, kvalitetsparametrar, analysverktyg och referensvärden för epigenetisk sekvensering. Tjänsteutbudet kommer att sammanställas i en verktygslåda för genomomfattande  metodiker och göras tillgängligt för forskare via en databas som etableras av EATRIS-Plus.

– Att koncentrera EATRIS genomikresurser kommer att öka och upprätthålla kapaciteten för precisionsmedicin i EATRIS och i Europa, säger Ulrika Bäckman, nationell koordinator i EATRIS Sverige.

Om EATRIS

Sverige gick formellt in i EATRIS som en fullständig medlem 2018. Infrastukturen EATRIS spelar en central roll i främjandet av kunskap och teknologi inom translationell forskning och läkemedelsutveckling. Infrastrukturen omfattar för närvarande fler än 90 ledande akademiska institutioner i 12 europeiska länder. Uppsala universitet koordinerar det svenska deltagandet i EATRIS. Det aktuella EATRIS-Plus anslaget finansieras inom INFRADEV-3-utlysningen, som avser utveckling och lång hållbarhet för nya paneuropeiska forskningsinfrastrukturer.

Läs mer om EATRIS www.eatris.eu

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02