Per-Ola Norrby får 2019 års Ulla och Stig Holmquists pris

14 oktober 2019

Per-Ola Norrby, Principal Scientist vid AstraZeneca Gothenburg och adjungerad professor vid Göteborgs universitet och University of Notre Dame, USA, har utsetts till mottagare av Uppsala universitets Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2019.

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är 1,5 miljoner kronor.

Motivering:

Professor Per-Ola Norrby har genom sin forskning gjort banbrytande insatser för att lyfta in beräkningskemiska metoder i den organisk-kemiska metoduppsättningen. Han har utvecklat beräkningsmetoder för att kunna klargöra och i vissa fall även förutsäga stereoselektivitet i organiska reaktioner med optiskt aktiva reaktanter och produkter såsom asymmetrisk dihydroxylering och epoxidering.

Priset delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion den 31 januari 2020.

Läs mer:

Läs mer om Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02