Diabetesforskning prisas

17 oktober 2019

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris 2019 för Framstående Barndiabetesforskning i Norden tilldelas Per-Ola Carlsson, professor i medicinsk cellbiologi, särskilt experimentell endokrinologi vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Varje år delar Barndiabetesfonden ut två priser i Johnny Ludvigssons namn till framstående barndiabetesforskare i Norden och i Sverige. Pristagarna utses, efter en öppen nominering och bedömning av nominerade kandidater, av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd tillsammans med tidigare pristagare.

Johnny Ludvigsson-pris om 250 000 kronor för Framstående Barndiabetesforskning i Norden går i år till professor Per-Ola Carlsson vid Uppsala universitet. I motiveringen från Barndiabetesfondens Priskommitté nämns bland annat Per-OlaCarlssons viktiga och framgångsrika translationella studier – experimentell forskning som översätts till kliniska studier – och hans arbete med stamcellstransplantation för nydiagnosticerade typ 1 diabetespatienter.

Priskommitténs motivering lyder:

”Professor Per-Ola Carlsson bedriver translationell typ 1 diabetesforskning, dvs experimentell forskning som översätts till kliniska studier. Han är mycket aktiv och har över 145 publikationer. För närvarande inkluderar hans huvudsakliga inriktning betydelsen av parakrin interaktion för insulinproducerande betaceller i kombination med forskning om stamceller till stöd för betaceller efter transplantation. Detta har också lett till forskning på hur betaceller kan bevaras och återställas efter en typ 1 diabetes-diagnos. Carlsson var först med att visa att autologa mesenkymala stamceller kan användas säkert och effektivt vid behandling av nydiagnostiserade patienter med typ 1 diabetes. Konceptet studeras nu i en större klinisk studie. Han genomför också studier av neurallistens stamceller.

Tack vare hans translationella forskning som har gjort framsteg i experimentella studier och följts av mycket viktiga studier för att visa att konceptet håller i klinisk behandling av patienter, har priskommittén beslutat tilldela Per-Ola Carlsson det Nordiska priset 2019.”

 

Priset överlämnades av HKH Kronprinsessan Victoria den 17 oktober, i anslutning till Barndiabetesfondens 30-årsjubileum på Ryttargårdens konferensanläggning i Linköping.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22