De kastar nytt ljus över grönare syntesvägar

22 oktober 2019

I ett nytt projekt, där flera kemister med olika bakgrunder samarbetar med varandra, vill forskarna hitta grönare och mer hållbara sätt att producera organiska föreningar. Om de lyckas väl kan flera tusen ton avfall per år elimineras från kemiindustrin.

Sascha Ott. Foto: Mikael Wallerstedt

Sascha Ott, vid institutionen för kemi, leder projektet som nyligen fått 35 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW).

I det nya forskningsprojektet kommer forskarna att fokusera på att hitta nya alternativ för flera reaktioner som idag används flitigt i kemiindustrin. Ett exempel på en reaktion som används i stor skala och som skapar besvärliga restprodukter är tillverkning av vitamin A. Där skapas en fosfor-innehållande biprodukt som behöver hanteras.

Men det är inte bara avfallet som kan vara ett problem. För att åstadkomma en kemisk förändring används reagens som kan vara både giftiga och svårhanterliga.

I jakten på smartare syntesvägar beslutade sig forskarna för att samarbeta över de klassiska ämnesgränserna. Inom den fysikaliska kemin har man under flera år arbetat med att konvertera solljus till elektricitet och förnybara bränslen. Det som nu ska undersökas i projektet är om ljusenergi kan också tillämpas/användas inom syntetisk organisk kemi. Är det möjligt att på ett effektivt sätt använda ljusenergin som ett grönare reagens? Kollegor från olika fält tar med sig olika perspektiv in i arbetet.

– De riktigt spännande upptäckterna finns i gränslandet mellan de olika kunskapsfälten. I det här projektet går vi alla utanför vår ”comfort zone” och tar in nya aspekter, säger Sascha Ott, professor i syntetisk molekylkemi och huvudansvarig för projektet.

Målet för projektet är att utveckla nya syntesvägar som skapar mindre avfall, eller nya syntesvägar som inte varit möjliga tidigare.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02