Uppsala universitet: 3.5 miljarder till forskning behövs för Sverige och framtiden

31 oktober 2019

En rejäl satsning på forskning och forskningsinfrastruktur krävs om Sverige ska fortsätta vara en ledande kunskapsnation som bidrar till utveckling och en hållbar värld. Och politiken bör utformas så att kvalitet gynnas och lärosätenas handlingsfrihet garanteras. Detta framhåller Uppsala universitets i ett inspel till regeringens kommande forskningspolitik.

Under 2020 väntas regeringen presentera en ny forskningsproposition med målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Till det arbetet har lärosätena och andra aktörer ombetts komma med inspel.

I Uppsala universitets inspel, som skickades till regeringen 31 oktober, framhålls att en satsning motsvarande en ramökning på 3.5 miljarder är nödvändig. Betydelsen av lärosätenas handlingsutrymme samt kvalitet och långsiktighet i politiken betonas.

– Vi har idag stora samhällsutmaningar som kräver nya lösningar på komplicerade frågor. Forskning behövs mer än någonsin, den skapar förändringskraft och utveckling i samhället och ökar vår beredskap för framtiden. Det behövs en rejäl satsning både på forskning av hög kvalitet och på den forskningsinfrastruktur som är nödvändig för genomförandet. Det är en ödesfråga för framtiden, säger rektor Eva Åkesson.

Dokumentet beskriver vad universitetet anser är viktigt i forskningspolitiken för att ge lärosätena de bästa förutsättningarna att bidra till målen och vad en satsning bör prioritera:

  • Ge lärosätena goda förutsättningar.
  • Stärk forskning av högsta kvalitet och relevans.
  • Utveckla nationell och internationell forskningsinfrastruktur.
  • Prioritera högre utbildning för samhällets kompetensförsörjning.

Den ökade ramen bör prioritera:

  • Ökat basanslag med en miljard, fritt från krav på medfinansiering, samt säkerställda projektanslag vid Vetenskapsrådet.
  • 1.5 miljarder till forskning i form av nya strategiska forskningsområden för att möta nationella och globala samhällsutmaningar.
  • En miljard till forskningsinfrastruktur, till exempel SciLifeLab.

Läs hela inspelet från Uppsala universitet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31