Forskare i allmän rättslära beviljas stort anslag av Vetenskapsrådet

8 november 2019

Moa Lidén

Moa Lidén

Forskaren på Juridicum vid Uppsala universitet, Moa Lidén, beviljas ett större belopp av Vetenskapsrådet för sin forskning under åren 2020 – 2023.

Genom tre experimentella studier undersöks hur tillförlitliga och påverkbara olika former av forensisk bevisning samt vittnesbevisning är. Studierna genomförs med rättsläkare, brottsplatsundersökare och individer som agerar misstänkta samt vittnen. Forskningen är relevant oavsett jurisdiktion eftersom alla rättssystem bygger på mänskliga bedömningar och samtidigt strävar efter en så säker rättsprocess som möjligt.

"Den är även tänkt att belysa hur det både i Sverige och internationellt går att peka på förklaringar till bristande tillförlitlighet samt påverkbarhet i bevisningen", säger Moa Lidén.

Projektet – som tidigare beviljats nära 2 miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse samt drygt 3 miljoner kronor från VR – beviljas nu nästan 5 miljoner kronor under fyra år.

– Det är fantastiskt roligt, jag ser fram emot att få sätta igång med experimenten!, säger Moa Lidén.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02