Arbetsliv i förändring

FORSKNING I FOKUS

3 december 2018

Hur bygger man upp datorsystem utan att arbetsmiljön blir lidande? Är robotar ett hot mot löneutvecklingen? Vad är det som krävs för att jobba systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Vilka hinder möter nyanlända svenskar på arbetsmarknaden? Det finns många utmaningar i dagens arbetsliv och det pågår en hel del forskning inom området. Här är några exempel.

Är det möjligt att förutse framtidens arbetsmarknad?

Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi, har fått forskningsmedel från Vetenskapsrådet för att bygga upp forskningsmiljön "Teknologisk utveckling och framtidens arbetsmarknad".
– Vi ska göra empiriska studier av hur dagens arbetsmarknad påverkas av införandet av robotar och annan ny teknik. Vilka branscher och yrken påverkas?

Industrirobotar ökar lönerna för anställda

Införandet av industrirobotar har förutom att öka produktiviteten också ökat lönerna för de anställda. Samtidigt har industrirobotarna har också förändrat arbetsmarknaden genom att antalet arbetstillfällen för högutbildade ökar samtidigt som det minskar för lågutbildade, visar en studie.

Verktyg för friska arbetsplatser

I ett stort projekt vid Uppsala universitet ska kommuner använda ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön. "Vår forskning handlar inte så mycket om att det här är det bästa systemet, utan vad det är som gör att den här typen av process sätter fart", säger professor Magnus Svartengren.

Faktorerna som gör att sjuksköterskor trivs på jobbet

Brist på sjuksköterskor och kritik mot stressig arbetsmiljö är återkommande larm om situationen inom vården. Men många trivs jättebra på jobbet, något som sällan lyfts fram i debatten. Carina Ahlstedt har undersökt vilka faktorer som får sjuksköterskor att trivas och stanna på en arbetsplats.

”Den digitala utvecklingen har förändrat arbetslivet i grunden”

Digitaliseringen i arbetslivet medför nya möjligheter. Men samtidigt som it-systemen bidrar till förnyelse och verksamhetsnytta, har de ofta stora brister som skapar stress. I en ny bok skriver forskare vid Uppsala universitet och KTH om hur vi kan skapa en bättre digital arbetsmiljö.

Forskarprofilen Åsa Cajander: "Vi måste digitalisera med omsorg” 

Hur gör vi för att på bästa sätt introducera digital teknik i samhället och i våra liv? Enligt Åsa Cajander måste digitaliseringen få ta tid.  
– Jag vill se till att människors arbete är bra för dem även när arbetet digitaliseras, och jag vill hjälpa till med metoder för att det ska bli så.  

Vägen till arbete för migranter – en ödesfråga för Sverige

En kostsam ökenvandring mellan samhällsinsatser eller en lönsam räddning för Sverige? Olof Åslund, professor i nationalekonomi, ser migrationen som en central fråga för hela Sveriges behov av arbetskraft på lång sikt.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22