Barns utveckling i fokus

FORSKNING I FOKUS

2 april 2018

Barn är i ständig utveckling. Från dag till dag händer nya saker. På senare tid har kunskapen ökat om de minsta barnens psykologiska utveckling – och med större kunskap kan rätt insatser sättas in till exempel för barn med olika svårigheter. Vi vet också mer om gott föräldraskap och vad det är egentligen. Och vad händer egentligen när barn möter forskare på Scifest?

Experimenten avslöjar tidiga tecken på autism

I dag går det inte att ställa diagnosen autism före två års ålder och det finns ingen effektiv behandling av kärnsymtomen. Det är utgångspunkten för projektet ”Småsyskon” som är den första studien i Norden av småsyskon till barn med autism.

”Små barn förstår mer än man trott”

Barn- och babylabbet vid Uppsala universitet forskar om unga barns psykologiska utveckling. Här finns världsledande forskning som har ändrat synen på vad en baby är och hur människor formas av sin psykologiska utveckling. Se film om forskning vid Uppsala Barn- och babylab: Hur påverkar spädbarnsåren oss som vuxna?

Matte för de minsta

Det finns mycket forskning om matematikinlärning och hur man bäst lär ut matematik, men det finns nästan ingen forskning hur barnets utveckling de första åren kan stödjas för att minska problemen med matematikinlärningen senare i livet.

Det goda föräldraskapet – finns det?

Tro inte allt du läser på Facebook – den förälder som påstår sig aldrig uppleva stunder av vanmakt är en förälder som tänjer på sanningen. Men nu har forskningen hittat sätt att hjälpa oss hantera familjelivets prövningar.

Så kan barnfetman stoppas

Under två dagar i mitten av oktober förra året samlades nära 200 utvalda beslutsfattare, opinionsbildare och experter för att diskutera den växande fetmaepidemin hos barn. Mötet resulterade bland annat i en rad förslag som skickades in som bidrag till WHO:s globala implementeringsplan.

Mikroteknik för mindre på Scifest

Hallå där, Maria Tenje, universitetslektor i mikrosystemteknik vid institutionen för teknikvetenskaper som visade sin forskning på vetenskapsfestivalen Scifest i Uppsala i mars. Vad gjorde du på Scifest?

Fem minuter hjärnforskning för unga

Kan man förklara avancerad hjärnforskning på fem minuter? Kanske inte, men det kan vara fullt tillräckligt för att väcka ungas intresse för vetenskapen, menar Mathias Hallberg, professor och nybliven mästare i Science Slam.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22