Ny app ska ge ökad kunskap om sjukdom i samband med graviditet

25 november 2019

Mom2B ska ta svensk mödravård ett stort och viktigt steg framåt

Nu lanserar forskare vid Uppsala universitet Mom2B, appen som underlättar tiden före och efter förlossning, samtidigt som den samlar in data i syfte att bidra till förbättringar i svensk mödravård.

Med den nya appen Mom2B ska forskare vid Uppsala universitet följa 20 000 gravida och nyförlösta kvinnor i upp till ett år efter förlossningen. Studien ska ge ny kunskap kring den ökade risken för psykisk och fysisk sjukdom i samband med graviditet och tiden efter förlossning.

– Vi har precis lanserat Mom2B-appen och påbörjar nu insamlingen av data. Vi vänder oss till alla kvinnor som är gravida eller har fött barn för mindre än tre månader sedan, och hoppas att så många som möjligt är villiga att bidra till vårdens utveckling, säger Alkistis Skalkidou, professor i obstetrik och gynekologi, tillika huvudansvarig för studien.

Tar bara några minuter

Mom2B underlättar tiden före och efter förlossning

Deltagare i studien kommer via appen att rapportera om sitt mående och hur graviditeten förlöper. Tekniken tillåter även forskarna att samla in data om bland annat rörelsemönster, motion, mobilanvändning och aktivitet på sociala medier.

– Så snart du laddat hem appen och registrerat dig sker det mesta per automatik. Varje vecka får deltagarna ett antal frågor som de besvarar direkt i telefonen vilket tar några minuter per tillfälle. I gengäld får du tillgång till ett verktyg som är konstruerat för att underlätta både graviditeten och tiden efter förlossning, berättar Stavros Iliadis, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Tillgång till medicinsk kunskapsbank

I Mom2B tar deltagaren del av en medicinsk kunskapsbank som löper från fostrets utveckling under varje graviditetsvecka till tips om amning. Appen erbjuder också flera praktiska funktioner som ett kalendarium för planerade vårdbesök och sidor där kvinnan kan följa hur hennes egen graviditet fortskrider baserat på individuella data. Mom2B är dessutom programmerat att hålla ett beskyddande öga över varje deltagare.

– Systemet reagerar om kvinnans svar indikerar att hon inte mår bra, och genererar då individuellt anpassade råd och information om det stöd vården erbjuder. Här vill jag samtidigt vara tydlig med att all information är krypterad och omöjlig att koppla till enskilda deltagare, säger Stavros Iliadis.

Unikt verktyg

Insamlingen av data beräknas pågå i två år. Materialet ska därefter analyseras för att på sikt bidra till bättre förebyggande insatser, tidigare upptäckt och behandling av graviditetsrelaterad ohälsa som förlossningsdepression och för tidig födsel.

– Mom2B är ett för vårt land helt unikt vetenskapligt verktyg. Det har varit en lång process att få appen precis som vi ville, men nu är vi redo att påbörja en mycket spännande studie av hur fysiska och digitala aktiviteter kan signalera hälsoförändringar under och efter graviditet. Lyckas vi så ser vi goda förutsättningar att ta svensk mödravård ett stort och viktigt steg framåt, konstaterar Stavros Iliadis.

Fakta Mom2B

  • Mom2B finns tillgänglig för iOS och Android.
  • Allt deltagande i studien är anonymiserat.
  • Insamlade data förvaras i krypterad form vid Uppsala universitet.
  • Mom2B är ett samarbete mellan Uppsala universitets institutioner för kvinnors och barns hälsa respektive informationsteknologi.

Länkar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-01-26