Uppsala universitet i europeisk satsning på nya antibiotika

3 december 2019

Anders Karlén är koordinator i COMBINE

Anders Karlén är koordinator i COMBINE

Uppsala universitet intar en ledande roll i COMBINE, ett multinationellt samarbete där elva partners från akademi och industri tillsammans ska bana väg för effektivare utveckling av antibiotika.

Med en central position i det nya europeiska samarbetet COMBINE utökar Uppsala universitet sitt redan starka engagemang i att påskynda utvecklingen av nya antibiotika . Bakom den sexåriga satsningen med en budget på 25 miljoner euro står Innovative Medicines Initiative (IMI) – ett partnerskap mellan EU och EFPIA (den europeiska branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag). Anders Karlén, professor i datorbaserad läkemedelsdesign, är projektets koordinator.

– Uppsala universitet ska bland annat samordna kommunikationsarbetet, en ansvarsfull uppgift som vi hoppas ska bidra till ökad medvetenhet om behovet av forskning kring denna både globala och akuta utmaning. Vi kommer också att erbjuda administrativt och informationstekniskt stöd till de projektpartners som fokuserar på utveckling av kandidater till nya läkemedel mot framför allt tuberkulos och infektioner orsakade av gramnegativa bakterier.

Vill rationalisera processer

Uppsala universitet har även en framträdande roll i att utforma en standardiserad, preklinisk referensmodell för antibiotikautveckling. I uppgiften ingår också att formulera rekommendationer för tolkning av erhållna resultat, liksom vägledning för hur resultaten kan prediktera utfall av framtida kliniska studier.

– Genom att förena Uppsala universitets teoretiska kompetens i farmakometri med danska Statens Serum Instituts experimentella resurser är vår ambition att skapa reproducerbara protokoll. Når vi framgång kommer de att utgöra en mycket värdefull tillgång med potential att både förenkla och rationalisera processen för de företag som är beredda att bidra till det nödvändiga sökandet efter nya antibiotika, säger Anders Karlén.

Värdefull erfarenhet

Med COMBINEs kombinerade process- och projektstöd stärker IMI förutsättningarna att nå den högt ställda målbilden i den pågående miljardsatsningen Antimicrobial Resistance Accelerator Programme: Att inom sex år ta fram tio nya prekliniska läkemedelskandidater, varav fem ska vara redo för fas 2-studier. Ett initiativ som blir än mer betydelsefullt mot bakgrund av att ENABLE – även det ett IMI-finansierat europeiskt program där Uppsala universitet driver utvecklingen av potentiella antibiotika mot gramnegativa bakterier – nu närmar sig sitt slut.

– Våra snart sex år i ENABLE har bidragit till att Uppsala universitet idag förfogar över precis den erfarenhet och kompetens som krävs för att ta plats i ett samarbete av den här storleken. Att vi lyckas vinna denna utlysning kan bara tolkas som ett kvitto på det stora förtroende Uppsala universitet idag åtnjuter inom antibiotikaområdet, konstaterar Anders Karlén.

Fakta COMBINE

  • COMBINE pågår från 1 november 2019 till 31 oktober 2025.
  • Partnerskapet består av elva organisationer i sju europeiska länder.

Partnerorganisationerna är:

  • Akademi: Uppsala University, Fraunhofer-Gesellschaft, Paul-Ehrlich-Institut, Statens Serum Institut
  • Små och medelstora företag: Asclepia, BIOCOM, grit42, BEAM Alliance
  • Läkemedelsföretag: GlaxoSmithKline, Evotec, Janssen Pharmaceutica N.V.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22