”Världen måste komma till rätta med tuberkulos”

10 december 2019

Mats Larhed är ställföreträdande vicerektor vid Uppsala universitet

Mats Larhed, stf vicerektor, Uppsala universitet

Hallå där… Mats Larhed, stf vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, som vill se en större, samlad och mer långsiktig svensk forskningsfinansiering i kampen mot tuberkulos.

Är tuberkulos fortfarande en stor utmaning?
– I allra högsta grad. Varje år utvecklar tio miljoner människor över hela världen sjukdomen. Den behandling som i bästa fall är tillgänglig är ofta så dyr, utdragen och plågsam att många avbryter den i förväg, vilket bidrar till att försvåra spridningen ytterligare. Ska vårt globala samhälle komma till rätta med situationen krävs mer förebyggande insatser, bättre vaccin, nya läkemedel och effektivare behandlingar.

Hur deltar Uppsala universitet i kampen mot tuberkulos?
– Vi driver flera långsiktiga och tvärdisciplinära satsningar inom antibiotikaområdet. Till de mest framgångsrika hör PreDiCT-TB och ENABLE, två internationella samarbeten där vårt vetenskapsområde har centrala uppdrag. Dessa engagemang har lagt grund till att vi idag förfogar över kompetens, organisation och kontaktnät på absolut högsta nivå, vilket bekräftas av att Uppsala universitet erhållit IMI:s förtroende att leda den europeiska satsningen COMBINE med fokus på att effektivisera utvecklingen av nya antibiotika mot tuberkulos.

Vilka investeringar är nödvändiga för att nå hela vägen?
– På internationell nivå krävs samverkan för att utveckla bättre läkemedel och vacciner, mer exakta diagnosverktyg och fungerande distribution av de läkemedel som lanserades för några år sedan, men som alltjämt är oåtkomliga för många behövande. I Sverige är vi många som efterlyser större, samlad och mer långsiktig forskningsfinansiering kring tuberkulos. Här finns mycket att lära av de större europeiska utlysningarna där Uppsala universitet haft flera betydande framgångar.

Fakta Tuberkulos (TBC)

  • Varje år dör 1,6 miljoner människor i TBC, vilket gör det till den infektionssjukdom som skördar flest liv i världen.
  • Antibiotikaresistenta former av TBC ökar snabbt, redan år 2017 drabbades fem procent av alla nyinsjuknade av resistent TBC.
  • De nya läkemedel som introducerats mot TBC är fortfarande otillgängliga för många som insjuknar i TBC.
  • Läkare Utan Gränser har visualiserat otillgängligheten på läkemedel i en serie smycken som förevisats på Nobel Prize Museum i november 2019.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02