EU-anslag till studie av läkemedelsupptag i tarmen

10 januari 2020

Christel Bergström, forskare i farmaci, har fått EU-anslag på 1,5 miljoner kronor för projektet DINAMIC som studerar hur läkemedel tas upp i tarmen. Anslaget gör det möjligt för projektet att ta vetenskapliga resultat närmare kommersialisering.

Christel Bergström, forskare i farmaci, har tagit fram
en teknik för att studera läkemedelsupptag.
Foto: David Naylor

Uppsala universitet får det prestigefulla anslaget i högsta internationella konkurrens i en utlysning från Europeiska forskningsrådet (ERC). Totalt är det 76 toppforskare som får ERC Proof of concept-anslag i den här omgången och Christel Bergström är den enda forskaren vid ett svenskt universitet. Anslaget är på 150 000 euro, alltså ungefär 1,5 miljoner kronor.

Christel Bergströms forskning handlar om oral administrering av läkemedel, som ofta medger god följsamhet till läkemedelsbehandlingar.  En majoritet av de läkemedelskandidater som tas fram idag behöver dock avancerade formuleringsstrategier för att de ska kunna ges som tabletter eller kapslar. En sådan är att använda sig av lipider, men endast fyra procent av marknadsförda läkemedel för oral adminstrering innehåller lipider. En anledning till detta är att det är svårt att genomföra provrörstester för att förutsäga vad som sker i kroppen då läkemedel tas som lipdformulerade produkter.

Studerar läkemedelsupptag i provrörsmiljö

I ett pågående projekt finansierat från Europeiska forskningsrådet har Christel Bergström med kollegor tagit fram en teknik för att samtidigt studera lipid-digestion och läkemedelsupptag i en provrörsmiljö.

I projektet DINAMIC ska denna teknik skalas ner för att ta fram en labbänks-modell av tarmen som kombinerar digestionskapaciteten i tunntarmen med den absorptiva miljön i tarmväggen. Denna prototyp kommer att utforskas för sin potentiella roll inom läkemedels- och biotech-industrin. Både tekniska och kommersiella frågeställningar kommer belysas för att ta fram en prototyp som möter industrin behov.

 

Fakta om ERC

Europeiska forskningsrådet, ERC, är en europeisk organisation för excellent tvärvetenskaplig forskning. ERC väljer och finansierar de bästa och mest kreativa forskarna i Europa och strävar efter att attrahera toppforskare från hela världen. Hittills har ERC finansierat cirka 9 000 toppforskare i olika stadier av sina karriärer. Fyra grundläggande bidragssystem erbjuds: Start, Consolidator, Advanced och Synergy Grants.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02