2019 års Geijerpristagare utsedda

14 januari 2020

Geijers historiska pris 2019 tilldelas Mia Kuritzen Löwengart för hennes doktorsavhandling En samhällelig angelägenhet. Framväxten av en symfoniorkester och ett konserthus i Stockholm, cirka 1890-1926, samt till Hedvig Widmalm för hennes doktorsavhandling Exploring the Mores oj Mining. The Oeconomy of the Great Copper Mine, 1716-1724. Priset delas ut vid vinterpromotionen.

Geijers historiska pris delas ut vart tredje år till forskare vid Uppsala universitet som under den mellanliggande perioden disputerat på en avhandling ”över något till svenska historien hörande ämne” som bedöms särskilt framstående.

Prisdomarna för Geijers historiska pris har 2019 utgjorts av Margaret Hunt och Lars Magnusson, professorer vid Uppsala universitet, samt Hanna Nilsson, förste kurator vid Norrlands nation.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02