Olle Matsson tilldelas Gunnar Starck-medaljen av Kemisamfundet

28 januari 2020

Olle Matsson, seniorprofessor i kemi, Uppsala universitet

Olle Matsson, seniorprofessor i kemi vid Uppsala universitet och populärvetenskaplig författare med gift som specialitet, tilldelas Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område.

Olle Matsson har ägnat merparten av sitt forskarliv åt Fysikalisk-organisk kemi. Han har också gjort sig känd som en skicklig pedagog vid Uppsala universitets grund- och forskarutbildning, och har på senare år blivit en mycket uppskattad författare och föreläsare på tema gifter.

– Jag tycker att det är viktigt att göra vetenskap mer tillgänglig, begriplig och intressant för allmänheten, det handlar om samverkan med samhället – universitetets tredje uppgift utöver forskning och undervisning. Och så gillar jag mötet med människor, säger Olle Matsson som förklaring till sitt föreläsande och skrivande.

Vid sidan av framgångarna som föreläsare, författare och professor har Olle Matsson även varit verksam som lärare vid Rosendalsgymnasiet i Uppsala.

– Olle Matssons pedagogiska gärning är unik. Professor, gymnasielärare och populärvetenskaplig föreläsare, en spännande mix som också visar på bredden av vad man kan ägna sig åt som kemist. Han är en värdig mottagare av Gunnar Starck-medaljen, säger Helena Grennberg, ordförande i Svenska Kemisamfundet.

Olle Matsson mottar Gunnar Starck-medaljen 31 januari kl. 15:45 vid Berzeliusdagarna i Aula Magna på Stockholms universitet.

Mer information

  • Olle Matsson utnämndes till professor i kemi vid Uppsala universitet år 2000. Han är en ofta anlitad föreläsare om gifter, tillika författare till populärvetenskapliga artiklar och böcker i ämnet.
  • År 2012 publicerade Matsson den uppmärksammade En dos stryknin: om gifter och giftmord i litteraturen. År 2018 utkom Matsson med Allt är gift – om dödliga ämnen och deras roll i historien, som även den tilldelades stort utrymme i media.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02