Linnéjubileet invigs

22 januari 2007

Den nationella invigningen av Linnéåret sker på Karls namnsdag, söndagen den 28 januari i Växjö.

Invigningen förrättas av kung Carl XVI Gustaf, och som ceremonimästare fungerar Uppsala universitets akademiintendent Per Ström.

Under invigningshelgen i Växjö är det också premiär för vandringsutställningen Kaos von Linné, som handlar om att ordna världen. Det enda originalföremål som finns med på utställningen är ett positiv som har tillhört Carl von Linné, och som nu tillhör Uppsala universitet. Positivet, som ingår i universitetets konstsamlingar, finns i vanliga fall utställt på Linnés Hammarby.

Kaos von Linné kommer att turnera i landet fram till september 2008.

Även i Uppsala kommer invigningen av jubileumsåret att uppmärksammas. På söndagen kommer landskapsarkitekt-studerande från SLU att skulptera i snö längs Fyrisån. En invigningsceremoni äger rum 15:30 på Gamla Torget. Där medverkar prorektor Kerstin Sahlin och en kvartett ur Orphei Drängar.

Mer information: http://www.uu.se/linne2007/

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22