Nya utmärkelser för betydelsefulla insatser

12 mars 2020

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger.

Fem medarbetare vid universitetet tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen för betydelsefulla insatser. Peter Wallenberg, ordförande i styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, har utsetts till hedersmedlem av Uppsala universitet.

Peter Wallenberg ny hedersmedlem

Värdigheten Hedersmedlem av Uppsala universitet tilldelas dem som genom särskilt betydande donationer eller mycket betydande insatser i offentlig eller enskild verksamhet gjort sig särskilt högt förtjänta.

Motiveringen lyder:
Peter Wallenberg, är ordförande i styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) och i styrelseledamot i ytterligare åtta wallenbergska donationsstiftelser. Med Peter Wallenberg som ordförande har KAW under det senaste decenniet gjort en konsekvent satsning på stöd till vetenskaplig excellens främst genom programmen Wallenberg Scholars och Wallenberg Academy Fellows. Varje mottagare uppbär flermiljonbelopp under en följd av år. Dessa stöd, liksom bidragen till SciLifeLab, har haft enorm betydelse för svensk forskning, och bidragit till att en rad viktiga långsiktiga forskningsprojekt av högsta kvalitet kunna genomföras vid Uppsala universitet.

Mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i guld:

Professor Agneta Skoog Svanberg belönas för framstående forskning inom området reproduktiv hälsa och för sina omfattande ledningsuppdrag inom den medicinska fakulteten och inom vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Seniorprofessor Elisabet Nihlfors belönas för sina insatser som dekan vid fakulteten för utbildningsvetenskaper. Som dekan har Elisabet Nihlfors verkat för att synliggöra lärarutbildningen inom Uppsala universitet i syfte att göra den till hela universitetets angelägenhet. Hennes gärning har även präglats av ett inkluderande ledarskap och ett starkt intresse för samverkan med det omgivande samhället.

Professor Kristina Edström är professor i oorganisk kemi och internationellt ledande batteriforskare. Hon har haft en rad ledningsuppdrag, såsom prodekanus vid utbildningsvetenskaplig fakultet, sektionsdekan i kemi, ledamot i konsistoriet, prodekanus för forskning vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, rektorsråd för grundutbildningen samt för närvarande rektorsråd för infrastrukturfrågor. Hon har lett forskningsprogrammet STandUP for Energy och varit styrelseledamot i SSF och Maxlab. Hennes ledarinsatser präglas av stor skicklighet.

Professor emeritus Sverker Gustavsson belönas för att mångårigt och outtröttligt utgjort en stark, tydlig och vetenskapligt förankrad röst för Uppsala universitet i intern diskussion, i offentlig debatt och i akademiskt skriftställarskap om universitetets styrning, högskolepolitiken i allmänhet och akademins viktiga roll i samhället och för demokratin.

Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i silver:

Therése Iveby Gardell anställdes vid Uppsala universitet 2013 vid samgåendet med Högskolan på Gotland, där hon var förvaltningschef. Vid Uppsala universitet var hon avdelningschef och biträdande förvaltningschef till 2019, då hon lämnade för att bli förvaltningschef vid Linnéuniversitetet. Hon har med integritet och skicklighet lett flera omfattande förändrings- och utvecklingsarbeten, inte minst vid samgåendet med Högskolan på Gotland, inom Segerstedt-projektet och i arbetet med universitetsgemensam IT.

Gustaf Adolfsmedaljerna delas ut vid den årliga medaljutdelningen i maj.

Läs om Hedersmedlemmar vid Uppsala universitet

Läs mer om universitetets priser och utmärkelser.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02