Så blir skolan en bättre plats för lärande

FORSKNING I FOKUS

15 april 2020

Vid Uppsala universitet pågår mycket forskning om hur skolan skapar de bästa förutsättningarna för lärande. Från och med i höst utbildas instruktörer i en forskningsbaserad metod som skapar trygghet i skolan och nyligen skapades en mötesplats för praktiknära forskning. Här har vi samlat några exempel på forskningen inom skolområdet.

Ny mötesplats förenar skolan och den utbildningsvetenskapliga forskningen
Nu möts Uppsala universitet och Uppsala kommun på en gemensam arena för praktiknära skolforskning. Initiativet ingår i regeringens satsning ULF i syfte att överbrygga gapet mellan klassrum, lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Pojke som antecknar.

Om skolorna stänger kan föräldrar bidra med struktur
Undervisningen vid högskolor, universitet och gymnasieskolor sker nu på distans för att bromsa spridningen av det nya coronaviruset. Näst på tur att stänga kan för- och grundskolor stå. Vad ställer det för krav på skolorna? Och vilket stöd förväntas man som förälder ge sina barn när de inte får gå till skolan?

Claes NilholmKrönika: "Den svenska skolan står inför många utmaningar"
Ett visst lugn omger vår svenska skola efter den senaste PISA-mätningen, men det pedagogiska uppdraget är bredare än det rent kunskapsrelaterade. Och i en värld där demokratin hotas, elever saknar lust att lära och den psykiska ohälsan ökar finns mer än virus att hantera, skriver Claes Nilholm, professor i pedagogik.

Forskningsbaserad metod skapar trygghet i skolan
Alla elever ska ha förutsättningar att lära sig. Det är en av grundtankarna med Ibis, en forskningsbaserad metod att skapa lugn och trygghet i skolan. Metoden används vid 20 skolor i Uppsala och från och med i höst ska Ibis-instruktörer utbildas vid Uppsala universitet.

Pojke som ler.

Nu digitaliseras de nationella proven i svenska
– Att digitalisera de nationella proven är vår största utmaning hittills. Det kommer att krävas mycket arbete för att allt ska fungera den stund 100 000 elever loggar in från sina enheter, konstaterar Anne Palmér, vetenskaplig ledare för de nationella proven i svenska.

Så påverkar social klass och kön valet att läsa främmande språk
Fler elever än någonsin läser ett främmande språk utöver engelska i grundskolan. Men språkstudierna är ojämlikt fördelade efter kön och social klass och dessutom finns regionala skillnader. Det visar en avhandling i utbildningssociologi från Uppsala universitet.

Tjej framför en dator.Egen dator i skolan påverkar inte studieresultatet
Högstadieelever som får en egen dator genom skolan får varken bättre eller sämre studieresultat än andra. Det visar en ny rapport från IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering i Uppsala. Däremot finns tendenser till ökade skillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22