”Innovation och samverkan – då, nu, som alltid”

KRÖNIKA

28 april 2017

För tio år sedan tog Uppsala universitet det framsynta beslutet att inrätta en professionell enhet för innovationsstöd och näringslivssamverkan. Allt sedan dess har UU Innovation stöttat forskare och studenter med nyttiggörande av forskningsresultat och öppnat dörrarna för kunskapsutbyte och samverkan med företag och organisationer, skriver Pirkko Tamsen, chef vid UU Innovation.

Pirkko Tamsen, UU Innovation

För tio år sedan tog Uppsala universitet det framsynta beslutet att inrätta en professionell enhet för innovationsstöd och näringslivssamverkan. Allt sedan dess har UU Innovation stöttat forskare och studenter med nyttiggörande av forskningsresultat och öppnat dörrarna för kunskapsutbyte och samverkan med företag och organisationer.

Att hitta någon som opponerar sig mot påståendet att forskning är avgörande för att hitta lösningar på de stora utmaningarna inom hälsa, klimat och miljö är nog svårt. Min upplevelse är att den forsknings- och innovationspolitiska diskussionen ibland hamnar i uppdelningen mellan forskning styrd genom satsningar på utvalda områden och forskning helt fri från styrning. Jag ger mig inte in i den diskussionen utan tycker det är mer inspirerande att ta avstamp från Kungl. Vetenskapsakademiens skrift ”Den oväntade nyttan” som gavs ut för några år sedan. I inledningen står det:

”Slumpen gynnar det förberedda sinnet - det var förklaringen bakteriologen Alexander Fleming gav när han inte kastade bort sin förstörda bakterieodling som hade möglat, utan istället insåg att han var något intressant på spåret.”

Det är roligt att läsa om grundforskning som kommit till nytta, särskilt de svenska exemplen. I dessa härliga vårtider, som dessvärre också är pollentider, tänker jag särskilt på upptäckten av IgE och vad Uppsalaforskning betytt för diagnos av allergier. I år är det 50-årsjubileum för introduktionen av IgE-mätning i diagnostiken och den svenska utvecklingen inom området som följde i spåren av denna banbrytande upptäckt. Nära kontakter och samarbete mellan akademi, sjukvård och näringsliv var centralt för att forskarna Gunnar Johansson, Hans Bennich och Leif Wide kunde utveckla sina resultat till ett allergitest. Testet, kallat RAST, används idag i olika varianter över hela världen och har gjort Pharmacia Diagnostics och dess efterföljare till världsledande företag.

Då för 50 år sedan fanns inte stödfunktioner för nyttiggörande av forskning på universitetet men det fanns det som betonas mycket idag -  aktiv och god samverkan mellan akademi och företag. Uppsala universitet var tidigt ute och förstod behovet av att ytterligare stärka sådan samverkan och stödet till nyttiggörande. Förutom att inrätta ett holdingbolag för drygt 20 år sedan för att främja kommersialisering från forskning, tog konsistoriet för tio år sedan det framsynta beslutet att inrätta en professionell enhet för innovationsstöd och näringslivssamverkan. UU Innovation såg dagens ljus och varje dag sedan dess har vi stöttat forskare och studenter med olika former av nyttiggörande och kontakter med företag och organisationer.

Ett aktuellt exempel på stöd till näringslivssamverkan är vårt arbete, tillsammans med flera forskare, med att planera för samarbeten med GE Healthcare i den Bioprocess innovation hub som nu byggs i Uppsala. Det är en stor satsning på biologiska läkemedel där både företag och akademi kommer att kunna testa produkter och undervisa i en industriell miljö.

Det finns många fler företag och organisationer, av olika storlekar och i olika sektorer, som har ett aktivt forsknings- och utvecklingssamarbete med forskare eller forskargrupper på Uppsala universitet. Det kan bestå av allt från samarbete med en enskild forskare, till större samfinansierade projekt och partnerskap. Uppsala universitet har en stor ämnesmässig bredd och är dessutom ett av världens 100 bästa universitet. Sannolikheten är därför stor att vi kan hitta en matchning mellan behoven i ett företags eller en organisation och kompetens vid universitetet.

Vill du bli en av dem som utvecklar sin verksamhet genom en närmare relation till Uppsala universitet? Välkommen att kontakta oss på UU Innovation!

Pirkko Tamsen
chef
UU Innovation

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31