Nya ledamöter i Uppsala universitets styrelse

23 april 2020

Universitetshuset med staty av Geijer i förgrunden.

Uppsala universitets styrelse (konsistoriet) består av totalt 15 ledamöter inklusive ordförande, varav åtta utses av regeringen.

Nu har regeringen fattat beslut om åtta externa ledamöter som ska ingå i konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, under den kommande treårsperioden. Ny ordförande blir Anne Ramberg, advokat och tidigare generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund. Dessutom har tre ledamöter utsetts av lärarna vid Uppsala universitet.

De åtta ledamöterna som utsetts av regeringen tillträder den 1 maj 2020 och deras mandatperiod varar fram till den 30 april 2023.

Fyra av ledamöterna är nya:

 • Anne Ramberg, advokat och tidigare generalsekreterare, Stockholm, ordförande
 • Svante Pääbo, professor, Leipzig
 • Johan Söderström, direktör, Västerås
 • Linus Tunström, regissör, Stockholm

De övriga fyra har varit ledamöter i den tidigare styrelsen och utses för ytterligare en period:

 • Ulla Achren, förvaltningsdirektör, Åbo
 • Elisabeth Dahlin, generaldirektör, Stockholm
 • Helen Ängmo, generaldirektör, Stockholm
 • Gunnar Svedberg, professor emeritus, Stockholm

Konsistoriet består av totalt 15 ledamöter inklusive ordförande, varav åtta utses av regeringen. Universitetets rektor är fast ledamot i konsistoriet. Dessutom ingår tre ledamöter som utses av lärarna vid universitetet och tre ledamöter som utses av studenterna.

Ledamöter utsedda av lärarna är:

 • Johan Elf, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi
 • Lisa Ekselius, professor vid institutionen för neurovetenskap
 • Sven Widmalm, professor vid institutionen för idé- och lärdomshistoria

Även dessa är utsedda för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2023 och alla utom Johan Elf har suttit en tidigare mandatperiod. Suppleant utsedd av lärarna för samma period är Shirin Ahlbäck Öberg, universitetslektor och docent vid statsvetenskapliga institutionen.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22