Tre rektorskandidater till hörande

20 maj 2020

Rekryteringsgruppen har idag beslutat att föra fram tre kandidater för rektorsposten till hörande torsdagen den 28 maj.

De tre kandidaterna är (i bokstavsordning):

Anders Hagfeldt, Director of Laboratory of Photomolecular Science, Swiss Federal Institute of Technology (EPFL).

Anders Hagfeldt var tidigare professor i kemisk fysik vid Uppsala universitet och har bland annat varit ordförande i kommittén för utvecklingsforskning vid Vetenskapsrådet.

 

Mats Larhed, professor i läkemedelskemi vid Uppsala universitet.

Mats Larhed är ordförande för SciLifeLabs styrgrupp vid Uppsala universitet och är sedan 2011 ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet.

 

Eva Tiensuu Janson, professor i medicin vid Uppsala universitet.

Eva Tiensuu Janson var mellan 2009-2014 prefekt vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet och är sedan 2014 dekanus vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet.

 

Nuvarande rektorsperiod går ut vid årsskiftet 2020/2021. Rektorsprocessen inleddes sommaren 2019 med beslut i konsistoriet och följdes av en kravprofil för rektor som beslutades den 17 januari i år.

Rekryteringsprocessen

  • 28 maj sker hörande av ovanstående rektorskandidater, följt av universitetskollegiets ”valmöte” den 8 juni.
  • 9 juni ska rekryteringsgruppen besluta om förslag på rektor baserat på universitetskollegiets rekommendationer.
  • 17 juni fattar konsistoriet beslut om förslag på rektor att lämna till regeringen.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02