Uppsalastudenter får stipendier för fältstudier

23 januari 2007

Studenter vid Uppsala universitet har beviljats 1,5 miljoner till resestipendier för fältstudier i utvecklingsländer.

52 studenter vid Uppsala universitet får dela på 1 461 000 kronor till resestipendier. Stipendierna ger studenterna möjlighet att under 8-10 veckor på plats i ett utvecklingsland samla material till en C-D-uppsats eller ett examensarbete. Flest stipendier har gått till samhällsvetare men även språkvetare och medicinstudenter har fått pengar.

Pengarna har beviljats ur det SIDA-finansierade programmet Minor Field Studies (MFS) som samordnas av Internationella programkontoret.
Programmet riktar sig till studenter på högskolans grundutbildningsnivå. Programmets syfte är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor.

Mer information om Minor Field Studies

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22