Bidrag till sömnforskning vid Uppsala universitet

3 september 2020

Kvinna med sömnsvårigheter

Vid institutionen för medicinska vetenskaper arbetar man brett med olika typer av sömnproblematik.

Institutionen för medicinska vetenskaper har fått en donation på 600 000 kronor till forskning om sömn. Bidraget ska bland annat användas till att stärka det tvärvetenskapliga samarbetet inom sömnforskning.

Enligt gåvobrevet ska donationen på 600 000 kronor vara en gåva till verksamheten vid Uppsala universitetets institution för medicinska vetenskaper, specifikt sömnforskning.

– Donationen är ett välkommet bidrag till ökad kunskap om sömn. Förutom att sömnen har stor betydelse för både psykiskt välbefinnande och hälsa har senare års forskning visat att sömnen också har en central roll vid ett flertal sjukdomstillstånd, säger Eva Lindberg, prefekt vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Donationen kommer att användas enligt donatorns visioner om att stärka sömnforskningen vid Uppsala universitet.

– Vi arbetar brett med olika typer av sömnproblematik – allt från sömnsvårigheter i stort till specifika sjukdomar som narkolepsi, dygnsrytmrubbningar och andningsrubbningar under sömn, berättar Eva Lindberg. Bidraget ger oss bland annat en möjlighet att stimulera yngre forskare till tvärvetenskapligt samarbete.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02