Två Uppsalaforskare får stora projektanslag från KAW

30 september 2020

Lena Claesson-Welsh och Leif Andersson

Lena Claesson-Welsh och Leif Andersson får totalt 63 miljoner i projektbidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) .

Professorerna Lena Claesson-Welsh och Leif Andersson har beviljats medel för forskningsprojekt om blod- och lymfkärlens uppbyggnad samt om genen ZC3H11A som verkar ha en viktig roll när olika virus förökar sig i kroppen.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har beviljat totalt 541 miljoner kronor till 18 grundforskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Två av projekten kommer att bedrivas vid Uppsala universitet.

Lena Claesson-Welsh, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi är huvudsökande för ett femårigt projekt som har beviljats 38 miljoner kronor: ”Vascular organotypicity in health and disease”. I projektet kommer forskarna att kartlägga och jämföra blod- och lymfkärlens uppbyggnad i tre helt olika organ: centrala nervsystemet, huden och aorta. Genom den omfattande kartläggningen kommer forskarna att kunna peka ut likheter och skillnader mellan kärlens uppbyggnad och funktion, som sedan kan utvecklas till nya strategier för behandling av sjukdomar som är kopplade till kärlen och deras unika funktion i dessa organ.

Mer om projektet: Alla kärl är olika – ny kunskap om byggstenarna kan leda till bättre behandlingar

Leif Andersson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi är huvudsökande för det treåriga projektet ”Development of new therapeutic strategies based on the discovery of ZC3H11A - a stress-induced protein required for efficient virus growth” som beviljats ett anslag på 25 miljoner kronor. I projektet kommer forskarna att utforska genen ZC3H11A. Forskargruppen har tidigare kunnat visa att flera olika medicinskt relevanta virus utnyttjar ZC3H11A när de förökar sig i humana celler. I det nya projektet kommer man bland annat att utveckla molekyler som påverkar ZC3H11A proteinets funktion. Dessa molekyler kommer sedan att undersökas i odlade celler och försöksdjur för att utvärdera deras potential för behandling av virus- och cancersjukdomar.

Mer om projektet: De tar genvägen till nya behandlingar mot virus och cancer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01