De tio ekvationerna alla behöver kunna

KRÖNIKA

Porträttbild av David Sumpter

David Sumpter är professor i tillämpad matematik och aktuell med en ny bok.

KRÖNIKA. Matematik beskrivs ofta i termer av ett ensamt geni som försöker svara på en svår, obskyr gåta. För mig har matematiken aldrig varit sådan. I min forskning vid Uppsala universitet har jag använt matematik för att modellera allt – från myrspår och fiskeskolor, till rasskillnader i skolor och epidemier i Afrika söder om Sahara, till fotboll och spel.

Dessa studier har lärt mig att matte har en mjukare sida. Det handlar om att arbeta tillsammans med biologer och samhällsvetare. Det handlar om att se biologi, samhälle och sport på ett annat, djupare sätt. Det handlar om samarbete och om lagarbete.

Det handlar också mycket om att beskriva saker som är vardagliga och en del av allas våra liv.

Jag bestämde mig för att ta några av de tekniker jag har använt på jobbet och fundera över hur du kan använda dem i ditt liv. Svaret kommer i form av de tio ekvationerna som jag tror att alla behöver känna till.

Matematik kan användas för att tänka över om du ska ge upp (eller hålla fast vid) ett romantiskt förhållande. Det hjälper dig att hantera känslor av osäkerhet som uppstår när du jämför dig med andra. Det ger sätt att hantera det enorma informationsflödet från sociala medier och besluta hur mycket tid dina barn ska få spendera med sina telefoner. Det kan till och med hjälpa dig att sträcktitta på Netflix-serier utan rädsla för att missa något bättre.

En av de situationer jag beskriver i The Ten Equations that Rule the World: And How You Can Use Them Too berör Jess, som är osäker på om hon ska sluta sitt jobb i en människorättsorganisation. Hennes chef är hemsk, men jobbet har ett gott syfte. Jess börjar använda ett stjärnbaserat system, liknande det som används på Tripadvisor, för att rangordna varje dag med mellan 0 och 5 stjärnor. Efter några månader använder hon den tredje ekvationen av de tio, konfidensekvationen, för att avgöra om hennes 2,1 (± 0,1) stjärnjobb är värt besväret.

Jess situation är fiktiv, men hennes berättelse illustrerar hur lätt det är att använda en ekvation (i detta fall konfidensintervallet) för att fatta livsavgörande beslut. Det krävs ingen avancerad matematisk expertis.

Boken skrevs innan den aktuella krisen. En kris där siffror har spelat en viktig roll.

För mig har spridningen av covid-19 och de förändringar som den har medfört i samhället förstärkt kraften i de tio ekvationerna. Ekvationerna kan användas för att möta nya utmaningar när de dyker upp. Du kan använda bedömningsekvationen för att bedöma din personliga risk från coronaviruset eller använda inflytandeekvationen för att förstå varför virus sprider sig så snabbt. Matematik kan modellera en epidemi, men när jag tittar på matematikens moral med hjälp av den universella ekvationen, finner jag också att matte inte kan användas för att sätta ett numeriskt värde på någon persons liv.

Matematik handlar om att lära sig rätt sätt att lösa nya problem när de kommer upp, snarare än att ha alla rätta svar redo i förväg. Matematik när det används på rätt sätt handlar om att närma sig livet försiktigt och omtänksamt. Det är ett mjukt tillvägagångssätt.

Detta är den inställning jag har i min forskning, i min undervisning och i mitt skrivande. Det är också en inställning som jag försöker ha i mitt eget liv.

David Sumpter

Professor i tillämpad matematik vid institutionen för informationsteknologi och författare till The Ten Equations that Rule the World: And How You Can Use Them Too, Allen Lane, 2020

1 oktober 2020

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02