Tvärvetenskaplig forskarskola start för framtida AI-forskare

2 oktober 2020

Virtuellt möte för WASP-HS forskarskola

Det första mötet för WASP-HS forskarskola arrangerades som en två dagars virtuell konferens.

Artificiell intelligens inom humaniora och samhällsvetenskap och dess möjligheter och utmaningar stod i fokus när 35 doktorander från hela Sverige samlades vid det första mötet i WASP-HS tvärvetenskapliga forskarskola. Från Uppsala universitet deltog doktorander i nationalekonomi, juridik och informatik och media.

WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, är ett tioårigt program finansierat av Wallenbergstiftelserna. Syftet är excellent forskning och ökad kunskap om möjligheterna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system inom humaniora och samhällsvetenskap.

Lär av varandra

Till programmet knyts ett stort antal doktorander som var och en har anställning vid något av de svenska universitet som deltar i programmet. Utöver doktorandernas lokala förankring vid universiteten kommer forskarskolan att bygga en nationell gemenskap där forskarstudenterna kan lära av och stödja varandra under såväl doktorandstudierna som under deras fortsatta karriär inom AI-området.

I forskarskolan deltar två doktorander i nationalekonomi, en i juridik och en i informatik och media från Uppsala universitet .

– Forskarskolan kompletterar befintliga doktorandprogram vid Uppsala universitet genom att bidra till en bred tvärvetenskaplig kompetens inom humaniora och samhällsvetenskap och dess relation till AI och autonoma system, säger Christian Balkenius, ledare för forskarskolan och professor vid Lunds universitet. Ett mål är att utbilda framtida forskare genom integrerad utbildning inom filosofi, samhällsvetenskap, politisk forskning, organisationsvetenskap, psykologi och andra discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap.

Bra start

Med hänsyn till pågående Corona-pandemi arrangerades det första mötet som en två dagars virtuell konferens med syfte att introducera ämnen och visioner för WASP-HS och att doktoranderna ska få möjlighet att lära känna varandra.

– Jag tycker att välkomstmötet var en stor framgång. Doktoranderna är mycket nöjda och positiva till att få vara en del av WASP-HS och målet att låta dem lära känna varandra fungerade riktigt bra. Det här är en mycket bra start, menar Christian Balkenius.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22