Guldglans över Uppsalas batteriforskning

21 oktober 2020

Kristina Edström

Batteriforskaren Kristina Edström belönas med guldmedalj av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Kristina Edström, batteriforskare och professor i oorganisk kemi vid institutionen för kemi – Ångström vid Uppsala universitet, är en av fyra guldmedaljörer när Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) delar ut 2020 års utmärkelser för framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle.

Förutom att ha forskat om, och utvecklat, nya typer av batterier sedan 1990-talet och vara professor i oorganisk kemi, är Kristina Edström inblandad i flera andra sammanhang vid Uppsala universitet. Bland annat är hon rektorsråd för forskningsinfrastruktur vid Uppsala universitet, som är värd för flera nationellt och internationellt tillgängliga infrastrukturella resurser. Men framför allt är hon också koordinator för den stora europeiska forskningssatsningen Battery 2030+ som leds från Uppsala universitet och har som syfte att göra Europa världsledande inom utveckling och produktion av framtidens batterier.

– Det är en viktig långsiktig forskningssatsning inom batteriområdet som kommer att stärka Europas forskningsposition och bidra till en industri som kan tillverka framtidens batterier. De behöver få större lagringskapacitet, längre livslängd, bli säkrare och miljövänligare än dagens batterier för att lättare klara omställningen till ett mer klimatneutralt samhälle, säger Kristina Edström.

Och nu belönas Kristina Edström alltså med IVAs guldmedalj för sina insatser.

IVAs motivering:
”Professor Kristina Edström tilldelas guldmedalj för sin framstående batteriforskning som innebär att världen kommit närmare en lösning för energilagring, som är av största betydelse för samhället. Utvecklingen, under hennes ledning, av nästa generations batteriteknik för tillämpningar inom fordonsindustrin, är världsledande. Hennes förmåga att inspirera och vägleda unga bygger framgångsrikt en stark forskargrupp.” 

– Jag blir naturligtvis väldigt glad, och dessutom lite chockad, över så fina ord och stolt så klart att bli belönad i detta sammanhang och i så fint sällskap, säger Kristina Edström.

Förutom Kristina Edström blir också hedersdoktor Marcus Wallenberg, civilingenjör Åsa Bergman och professor Fredrik Bäckhed belönade med 2020 års guldmedalj från IVA.

– Årets medaljörer speglar på ett fint sätt det IVA jobbar för. Ett hållbart näringsliv, framsynt forskning och klimatsmarta lösningar. Vi är stolta över att ha denna bredd och kompetens i vårt nätverk och ser fram emot att fortsatt samarbeta med våra medaljörer för att skapa en ljus framtid, säger Tuula Teeri, IVAs vd.

Medaljörerna presenteras i samband med IVAs Högtidssammankomst den 23 oktober som på grund av pandemin i år blir helt digital. Medaljörerna kommer att få motta sina medaljer i samband med Högtidssammankomsten 2021.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01