Coco Norén ny prorektor från årsskiftet

12 november 2020

Coco Norén blir Uppsala universitets prorektor från 1 januari 2021.

Coco Norén, professor i franska och dekan för språkvetenskapliga fakulteten vid universitetet, blir ny prorektor från och med årsskiftet. Det beslutades av Uppsala universitets styrelse den 12 november.

Vid årsskiftet avslutar nuvarande rektor Eva Åkesson och prorektor Anders Malmberg sina uppdrag efter nio år. Konsistoriet har föreslagit solcellsforskaren och professorn i fysikalisk kemi Anders Hagfeldt som ny rektor och regeringen väntas fatta beslut i frågan inom kort.

Den 12 november beslutade Uppsala universitets styrelse – konsistoriet – att utse Coco Norén till universitetets nya prorektor. Coco Norén är professor i franska vid institutionen för moderna språk. Hon har varit dekan för språkvetenskapliga fakulteten sedan 2014 och har just startat sin tredje period som dekan. Men nu blir hon alltså Uppsala universitets prorektor från 1 januari 2021.

– Jag känner mig alltigenom glad och förväntansfull. Det är många olika tankar samtidigt från det mycket konkreta frågor om hur man organiserar arbetet bäst, till det mycket, stora som vilket ansvar och vilken heder det är att ha blivit utnämnd, säger Coco Norén.

Många nya utmaningar väntar. Men i sitt nya uppdrag kan hon ta med sig en mångårig erfarenhet från sin tid som dekan och ledare.

– Min lärdom är att det är våra anställda och studenter som är universitetets största och mest avgörande resurs. Att leda en verksamhet betyder att skapa de bästa förutsättningar och ingjuta motivation hos dem som bedriver forskning och utbildning.

 – En stor utmaning blir att få en tillräckligt god överblick – och inblick – i universitetets alla delar. Men vi är ju flera att hjälpas åt med det, både inom vetenskapsområdena och förvaltningen, så det finns en stadig kontinuitet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-01-26