Stora bidrag till utveckling av forskningsinfrastruktur

23 november 2020

Interiör från Freia-laboratoriet

Ett av bidragen till går till forskningsinfrastruktur inom fysikområdet.

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur. Av 41 ansökningar beviljades 11 bidrag på totalt 80 miljoner kronor. Av dessa går tre bidrag inom medicinsk bioteknologi, genetik och acceleratorfysik till Uppsala universitet.

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor.

Totalt beviljar Vetenskapsrådet 80 miljoner kronor för bidragsperioden 2020-2024. Av de 41 ansökningar som kom in inom utlysningen ”Tillgängliggörande av infrastruktur” beviljades 11 bidrag. Tre av bidragen går till projekt som leds från Uppsala universitet.

Här är de bidrag som går till Uppsala universitet:

  • Ulf Gyllensten, institutionen för immunologi, genetik och patologi: Ny teknik för integrerad multi-omics analys med hjälp av storskalig parallel sekvensering, Medicinsk bioteknologi, 7 850 000 kronor
  • Kerstin Lindblad-Toh, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi: En svensk EBP plattform: infrastruktur och proof-of-principle projekt, Genetik, 7 850 000 kronor.
  • Kevin Pepitone, Institutionen för fysik och astronomi: Utveckling av ett RF-system för AWAKE-Run2 projektet, Acceleratorfysik och instrumentering,  9 800 000 kronor

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02