Forskare bidrar till lokalt smittskyddsarbete

9 december 2020

Karta över Uppsala där olika stadsdelar har olika nyanser av grått och grönt.

Kartan visar hur stor andel av den vuxna befolkningen som har testat sig i olika stadsdelar i Uppsala under de senaste två veckorna. Ju mörkare grön färg, desto högre andel har testat sig.

Uppsala är en av de regioner i Sverige som har drabbats hårt av Covid-19 de senaste veckorna, även om det nu syns vissa tendenser till minskad smittspridning. Nu arbetar smittskyddsläkare och forskare tillsammans för att vända utvecklingen.

Mats Martinell, medicinsk rådgivare på Region
Uppsala och lektor i allmänmedicin vid Uppsala
universitet. Foto: David Naylor

En torsdag i början av december håller Region Uppsalas presskonferens. En av talarna är Mats Martinell, medicinsk rådgivare på region Uppsala och lektor i allmänmedicin vid Uppsala universitet. Sedan i oktober leder han forskningsprojektet CRUSH Covid, som sammanställer data från flera olika håll, som tillsammans ger en bild av smittspridningen.

Han visar kartor och diagram som beskriver det aktuella läget för spridning av covid-19 och vilka kommuner och stadsdelar som är mest drabbade.

– Covid är inte som influensa, utan skiljer sig mellan olika regioner lokalt. I den senaste rapporten ser vi att det ökar i Enköping och i Heby, men alla kommuner har ett högt smittotal, säger Mats Martinell.

Skillnad mellan olika åldersgrupper

En annan bild visar skillnaden mellan olika åldersgrupper, dels hur många som testar sig och dels hur stor procent som visar sig vara smittade. På dagens rapport ser man att många i gruppen 16–19 år testar positivt, vilket visar sig i rött.

– Även gruppen 61–69 år har en lite rödare, gulaktig nyans. Det är lite oroväckande, eftersom många kan bli allvarligt sjuka.

I dag ges flera positiva besked. Virushalten i två stora avloppssystem har sjunkit de senaste veckorna. Samtidigt ses en vändning i hur många som rapporterat in symtom till forskningsstudien Covid Symtom Study. Dessutom ses en viss minskning i hur många som ringer till 1177 och frågar om covid-symtom.

– Vi ser tidiga signaler på att vi kan vända det här och stoppa smittspridningen, men kom ihåg att vi måste hålla ut. Om vi ska vända utvecklingen är det som att vända en finlandsfärja. Det vi gör nu har effekt betydligt längre fram, säger Mats Martinell.

Ny rapport varje vecka

Projektet CRUSH Covid presenterar varje vecka en utförlig rapport som används för att planera olika insatser för att minska smittan.

– Rapporterna ger en bra sammanställning av det smittspårarna får fram angående var man kan ha smittats och var man kan ha smittat vidare. Dessutom visar det områden där för få tar prover så att vi kan vidta åtgärder för att öka information och tillgänglighet där. Till exempel tittar vi på rapporten när vi bestämmer var vår mobila provtagning ska stationeras, säger Fredrik Settergren, verksamhetsområdeschef vid Region Uppsala.

Tidigare fanns det bara fyra teststationer i Uppsala, men det har utökats med en mobil enhet, som de senaste två veckorna placerats i Stenhagen. Resultaten syns tydligt i veckorapporten från CRUSH Covid – betydligt fler Stenhagenbor har testat sig nu.

Även i Gottsunda, ett område med höga smittotal där få testade sig, har insatserna gett resultat. Efter att situationen uppmärksammats i media och en provtagningsstation öppnats upp har det har vänt.

Brett projekt som grenar ut sig

Tove Fall, professor i epidemiologi.
Foto: Mikael Wallerstedt

Parallellt med arbetet med veckorapporter pågår mycket forskning om vilka insatser som fungerar och hur smittan sprider sig.

– Det är ett väldigt brett projekt som grenar ut sig. Det är spännande att jobba med folkhälsa i realtid, säger Tove Fall, professor i epidemiologi.

Förutom hon själv och Mats Martinell ingår limnologer i projektet, som mäter virushalten i avloppsvatten under ledning av forskaren Anna Szekely. It-forskarna Stefan Engblom och Alexander Medvedev håller på att utveckla en infektionsmodell som kan förutsäga hur många vårdplatser som kommer att behövas en vecka framåt i tiden.

Dessutom har två forskare i informatik och media anslutit sig till projektet, Ylva Ekström och Therese Monstad. De forskar kring kommunikationsinsatser för att nå svårnådda grupper.

Hur länge kommer projektet att pågå?  
– Vi skulle vilja följa upp vaccinationerna också, det kommer att bli väldigt intressant att utvärdera hur strategierna att få ut vaccinet funkar. Det är så svårberäknat i den här pandemin, men till sommaren i alla fall, kanske längre.

Intresse hos andra regioner

Region Uppsala har en unik situation eftersom testningen är centraliserad, så att projektet inte bara har tillgång till positiva testsvar utan också negativa prover. Det är en förklaring till projektets framgångar.

– Andra regioner kan också lära sig av det vi gör, till exempel forskningen om testning och att olika grupper testar sig olika mycket. Och infektionsmodellen som utvecklas inom projektet är egentligen applicerbar på hela Sverige, säger Tove Fall.

För henne och hennes forskarkollegor har det varit intressant att jobba så nära Region Uppsala. Och mitt i en kris med ett brådskande gemensamt mål gick det snabbt att komma igång.

– På universitetet kan vi hantera stora dataset och tänka akademiskt medan regionen står mitt i verksamheten och har alla de viktiga frågorna, men inte tiden och metoderna. Det här är ju en helt ny situation, så är viktigt att dokumentera och lära sig. Vi tror också att det här sättet att jobba skulle kunna översättas på icke smittsamma sjukdomar för att kunna monitorera diabetesbehandling eller tandvård.

CRUSH Covid

  • CRUSH Covid är ett innovativt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan Region Uppsala och forskare från fem olika institutioner vid Uppsala universitet. Syftet med projektet är att kartlägga och försöka dämpa lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län.
  • Projektet bistår Region Uppsalas Smittskyddsenhet med kunskapsunderlag gällande smittläget i Uppsala län. Forskarna har utarbetat en metod att kombinera information från flera olika datakällor och kontinuerligt rapportera tecken på lokala utbrott. Studien kommer också att hjälpa till att utvärdera Region Uppsalas teststrategier och riktade åtgärder.
  • CRUSH Covid kommer dessutom att undersöka vilka grupper som riskerar att drabbas hårdare av covid-19 än andra.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02