Föräldrar umgås mindre och mindre med sina barn

28 maj 2002

Alla föräldrar tvingas prioritera mellan samvaro med barnen och tid för andra aktiviteter. Daniel Hallberg har studerat hur föräldrar delar upp sin tid. Han visar att trots att barnen prioriteras så har föräldrarna fått mindre tid för dem.

Föräldrar värderar jobbet nästan lika högt som de värderar att vara med sina barn. Det konstaterar Daniel Hallberg i sin avhandling, som handlar om hur föräldrar delar upp sin tid mellan olika aktiviteter. Under den period han fokuserat på, 1984 - 1993, visar Daniel Hallberg att föräldrarna fick mindre och mindre tid för sina barn. Främst beror det på att män och kvinnor har blivit mer lika i sin tidsanvändning, både på arbetsmarknaden och i hemmet. Dessutom har det blivit mycket vanligare att småbarnsmammor deltar i arbetslivet, och att de arbetar heltid. Mot bakgrund av debatten kring minskandet av arbetstiden för att frigöra mer tid för barnen är Daniel Hallbergs resultat intressanta. En minskning av mammornas arbetstid har förhållandevis liten effekt på hur mycket tid föräldrarna lägger ner på sina barn, visar han. Förvärvsarbetande mammor drar i första hand ned på sin fritid och sin privata tid. En minskning av pappornas arbetstid skulle däremot friställa mer tid för barnen. Den tiden skulle också komma mammorna till gagn som, när pappan ökar sin tid med barnen, får mera tid åt egna aktiviteter. En förklaring till kvinnors ökade förvärvsarbete är utbyggnaden av barnomsorgen. Men Daniel Hallbergs resultat säger att föräldrar inte lämnar sina barn på dagis som ett substitut för den egna tiden med barnen. Av undersökningarna framkommer också att välutbildade kvinnor jobbar mer än kvinnor med kortare utbildning. Ändå spenderar de ungefär lika mycket tid tillsammans med sina barn. Skillnader i timlön och inkomst har inte heller någon betydelse för den tid som avsätts till barnen. Den tid som makarna tillbringar tillsammans beror på deras ålder och på om de har barn eller inte. Mest tid tillsammans tillbringar yngre par eller de som inte skaffat barn. Utbildningsnivån påverkar också hur mycket tid makarna är tillsammans. Lågutbildade umgås mer med varandra. Det kan bero på att högutbildade engagerar sig i fler aktiviteter än lågutbildade. Vidare spenderar makar med högre inkomst mer av sin fritid tillsammans än makar med lägre inkomst. Förmodligen är det så att höginkomstfamiljer till viss del kan köpa sig fria från tidskrävande tjänster i hemmet såsom matlagning, städning och tvättning. Disputationen äger rum fredag den 7 juni kl. 10.15, Hörsal 2, Ekonomikum. Opponent är Daniel Hamermesh, Department of Economics, University of Texas, Austin, USA. Vidare information: Daniel Hallberg kan nås på telefon 018-471 22 57 eller via e-post daniel.hallberg@nek.uu.se.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02