Effektiv metod att fånga solens energi

11 mars 2021

Ilia Katardjiev, professor i fasta tillståndets elektronik, utvecklar en solljus-koncentrator för att kunna utnyttja mer energi från solceller.

En ny teknik som kan öka el- och värmeproduktionen från solstrålning är under utveckling i Ilia Katardjievs laboratorium. Han är professor i fasta tillståndets elektronik vid institutionen för elektroteknik, Uppsala universitet.

Se filmen med Ilia Katardjiev, professor i fasta tillståndets elektronik vid institutionen för elektroteknik, Uppsala universitet.

I tekniken ingår en ny designprincip för att effektivt koncentrera både diffust solljus och direkt solstrålning, vilket gör det möjligt att utnyttja energi från solceller i betydligt högre grad än med den teknik som finns tillgänglig idag. Den nya tekniken har demonstrerats och utvärderats experimentellt, i samarbete med industrin.

– Solen är den största förnybara och obegränsade energikällan. Dagens solceller har en verkningsgrad i storleksordningen tio till femton procent. Alltså går den största delen av energin förlorad. Jag utvecklar en solljus-koncentrator för att kunna utnyttja resterande energi i form av värme med en verkningsgrad på ungefär 70 procent, säger Ilia Katardjiev.

FAKTA

Omställningen till ett fossilfritt energisystem, i Sverige och globalt, är en av vår tids stora utmaningar. Vid Uppsala universitet finns starka miljöer inom allt från tekniker för energiomvandling, lagring, bränslen och energiöverföring, forskning om energieffektivisering och negativa utsläpp, till forskning om samhällets omställning och klimatledarskap.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22