Energiomställning – en utmaning för hela samhället

FORSKNING I FOKUS

30 mars 2021

Energiomställning

Omställningen till ett fossilfritt energisystem, i Sverige och globalt, är en av vår tids stora utmaningar. För att lyckas med en hållbar energiomställning behövs mer kunskap om teknikutveckling, men också om elkonsumenters beteende och förutsättningar i samhället. Vid Uppsala universitet pågår mycket forskning inom området – i samarbete mellan olika forskningsfält.

Här kan du läsa artiklar om aktuell forskning vid Uppsala universitet om energiomställningen

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22